ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017) 38,85zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 478

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 38,85 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Maria Piotrowska

Wpływ wykształcenia na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych

Maria Miczyńska-Kowalska

Kapitał ludzki w rozwoju społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy

Magdalena Olender-Skorek

Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii

Anna Pietruszka-Ortyl

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Justyna Pawlak

Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządza­nie różnorodnością

Anna Stolarczyk

Kapitał ludzki – szanse i wyzwania w kontekście rozwoju koncepcji Industrie 4.0

Renata Pęciak

Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji

Maciej Holko

Marksowska krytyka koncepcji kapitału ludzkiego

Jolanta Żukowska

Miara bogactwa narodu i wzrostu gospodarczego – Country’s Prosperity (CP)

Dmytro Osiichuk

Prosperity, great compression and Reaganomics: lessons for economic policy

Barbara Danowska-Prokop

Narodziny prawa socjalnego

Małgorzata Dziembała

Spójność społeczna w krajach i regionach Unii Europejskiej w świetle wskaźnika postępu społecznego

Anna Iwacewicz-Orłowska

Determinanty poziomu ubóstwa na przykładzie Polski i Węgier – analiza porównawcza

Piotr Bolibok

Nierówności dochodowe a zadłużenie gospodarstw domowych w krajach OECD w latach 1995–2014

Jakub Bartak

Nierówności dochodowe jako bariery rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce

Ирина Колесникова

Воспроизводство человеческого капитала в Беларуси

Natalia Iwaszczuk, Anna Jarzęcka

Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce
i w Norwegii

Piotr Wetoszka

Rola instytucji edukacyjnych w zapewnianiu włączenia społecznego: analiza przypadku Szwecji

Anna Turczak

Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce

Karol Flisikowski

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy

Paweł Miłoszewski

Ochronna czy partycypacyjna funkcja związków zawodowych i ich wpływ na poziom nierówności dochodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Jarosław Poteraj

System emerytalny w Kanadzie. Rekomendacje dla Polski

Roman Garbiec

Nierówności społeczne w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

Marcin Szewczyk

Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego – przypadek Romów

Damian Mowczan

Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce w ujęciu regionalnym – analiza z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej

Marta Kawa, Wiesława Kuźniar

Skala zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Agata Surówka, Mateusz Działo, Sabina Posłuszna

Analiza dynamiki natężenia i kierunków migracji ze słabo rozwiniętych województw Polski na tle kraju w latach 2009–2014

Piotr Cymanow, Klaudia Cymanow-Sosin

Determinanty decyzji w zakresie powrotów z zagranicznych wyjazdów zarobkowych mieszkańców obszarów peryferyjnych

Tomasz Zalega

Determinants considered by Polish seniors when purchasing food and some durable goods

Małgorzata Miśniakiewicz

Identyfikacja i analiza trendów rozwojowych w przemyśle spożywczym w Polsce

Игорь Лановенко

Социально-психологические основы изучения правопорядка как системного общественного феномена

Agnieszka Piotrowska-Puchała

Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników w czasie wychodzenia z kryzysu gospodarczego – ujęcie teoretyczne

Beata Gierczak-Korzeniowska

The impact of benchlearning on the value of human capital. Reflections on an airline case study

Anna Walczyk, Paulina Kupisz

Coaching jako forma rozwoju kompetencji pracowników Odlewni Polskich S.A. (OP S.A.) w Starachowicach objętych Programem „Młoda Kadra – Przyszłość dla Firmy”

Lesław Niemczyk

Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy a niewydolność informacyjna systemu rachunkowości

Michał Gabriel Woźniak

Lessons from the experience of fiscal reform in Poland

Wskazówki dla autorów

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne
Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 50 (2/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 50 (2/2017)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl