ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka i Społeczeństwo, nr 2/2005 3,15zł

Redaktor: Henryk Cimek

ISSN: 1732-9639
Rok wydania: 2005
Format: B5
Liczba stron: 260
Cena: 3,15 zł (z VAT)Drugi numer periodyku zawiera artykuły w dwu wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wśród nich znajdują się debiuty absolwentów politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Treść publikacji uzupełniają polemiki, recenzje oraz kronika naukowa.
Spis treści: ARTYKUŁY: Piotr Bartosiewicz – Wybrane aspekty aktywności międzynarodowej Polski po roku 1989; Henryk Cimek – Ludowcy wobec idei parlamentu polskiego w latach 1918–1919; Katarzyna M. Cwynar – Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej; Anna Gąsior-Niemiec – Pojęcie europeizacji. Wybrane problemy teoretyczne (część 1); Kazimierz Ożóg – Język w wyborach do Parlamentu Europejskiego (na przykładzie wyborów w Polsce); Bronisław Pasierb – Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1). Nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku; Krystyna Trembicka – “Okrągły stół” jako forma porozumienia w Europie Środkowej w latach 1989–1990; Bartosz Wróblewski – Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908–1925); DEBIUTY ABSOLWENTÓW POLITOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO: Joanna Kalembkiewicz – Poglądy Romana Dmowskiego na rolę Niemiec w rozwiązaniu kwestii polskiej po 1907 roku; Anna Parys – Postawa Żydów wobec odradzającego się państwa polskiego w opinii Romana Dmowskiego; RECENZJE: Piotr Bartosiewicz – Shakir Kitab: Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie (skrypt dla studentów politologii, religioznawstwa oraz orientalistyki), Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004, 200 ss.; Katarzyna M. Cwynar – Lena Kolarska-Bobińska (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, 344 ss.; Anna Gąsior-Niemiec – Yves Meny, Yves Surel (red.): Democracies and the Populist Challenge, Palgrave 2002, 260 ss.; Anna Gąsior-Niemiec – Kazimierz Ożóg: Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wyd. UR, Rzeszów 2004, 276 ss.; Łastawski Kazimierz – Jerzy Stańczyk: Kres “zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, 508 ss.; KRONIKA NAUKOWA: Wojciech Furman – Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium studenckie: “Polska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”, Rzeszów, 12–18 września 2004 roku; Indeks nazwisk; Notki o Autorach; Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl