ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Inny w podróży, t. 1: Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków 31,50zł

Redaktor naukowy: Oksana Weretiuk, Magdalena Rabizo-Birek

ISBN: 978-83-7996-444-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 352

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

 

OKSANA WERETIUK, Słowo wstępne / Preface

 

GRZEGORZ MOROZ

Travel book a gatunki podróżopisarskie w literaturze polskiej / Travel books and other genres of travel writing in Polish Literature

 

AGATA RYBIŃSKA

Pomiędzy Jerozolimą, Niniwą a Medią – analiza kulturowa Księgi Tobiasza / Between Jerusalem, Nineveh and Media – a cultural analysis of The Book of Tobit

 

DOMINIKA BUDZANOWSKA-WEGLENDA

Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika / The dangers of travelling in the letters of Seneca the Younger, a Roman Stoic

 

ROBERT K. ZAWADZKI

Człowiek renesansu wobec Innego, czyli Amerigo Vespucci i Nowy Świat (na podstawie Quattuor Navigationes) / The man of the Renaissance and the Other: Amerigo Vespucci and the New World (on the basis of “Quattuor Navigationes”)

 

ANNA RZEPKA

Orientalny świat przyrody widziany oczami Cristóvão da Costy, portugalskiego podróżnika i uczonego doby Renesansu / The oriental world of nature as seen through the eyes of Cristóvão da Costa, a Portuguese Renaissance traveller and scientist

 

MACIEJ JEŻ

Europejskie postrzeganie Indian Tarahumara, rdzennych mieszkańców północnego Meksyku, od XVI do XX wieku / The European perception of the Tarahumara Indians, the native inhabitants of northern Mexico, from the 16th to the 20th century

 

MAGDALENA PARTYKA

Kiedy Inny jest mężczyzną. Rozbójnicy, paszowie, książęta na trasie podróży Reginy Salomei Pilsztynowej / When ‘the Other’ is a man. Highwaymen, pashas and princes on the journeys of Regina Salomea Pilsztynowa

 

ANNA KUPISZEWSKA

Sztuka dobrego podróżowania i sposób jego dokumentacji według Jana Potockiego / The art of good travelling and its recordkeeping according to Jan Potocki

 

MARCIN POPŁAWSKI

Doświadczenie Anglii w preromantycznym podróżopisarstwie Ann Ward Radcliffe i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej / Experiencing England in the preromantic travel writings of Ann Ward Radcliffe and Princess Izabela Czartoryska

 

MAGDALENA DĄBROWSKA

The Idle Traveller? O koncepcji podróżnika w twórczości Michaiła Nikiticza Murawiowa /The Idle Traveller?” On the concept of the traveller in the literary output of Mikhail Nikitich Muraviov

 

ANNA OPIELA-MROZIK

Między innością a tożsamością. Gérard de Nerval w podróży / Between otherness and identity. Gérard de Nerval on his journey

 

JOANNA NOWAK

Wizerunek Turcji europejskiej w relacjach polskich podróżników XIX wieku. Mity i rzeczywistość / The picture of European Turkey in the 19th-century Polish travel writings. The myths and the reality

 

AGNIESZKA CZAJKOWSKA

Poprzednicy Erasmusa. Dziewiętnastowieczni podróżnicy na uniwersytecie / The predecessors of Erasmus. The 19th-century travellers at the University

 

EWA GRESER

Czeladnik w podróży. Wielkie Księstwo Poznańskie i jego mieszkańcy w relacji wędrowca z Saksonii / A travelling apprentice. The Grand Duchy of Posen and its citizens in the eyes of a Saxon traveller

 

KAZIMIERZ MACIĄG

Inny świat, inni ludzie w Notatkach z podróży do Ameryki Karola Dickensa i Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza / A different world and different people in Charles Dickens’ “American Notes for General Circulations” and Henryk Sienkiewicz’s “Listy z podróży do Ameryki”

 

BARBARA LUDWICZAK

Mapowanie ludów imperium i „trollopowanie” – praktyki narracyjne Anthony’ego Trollope’a w The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury / The mapping of the peoples of the Empire and going a-Trolloping – two narrative techniques used by Anthony Trollope in “The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury”

 

MAŁGORZATA WARCHAŁ

„Oswajanie” innego – Światło Azji (1879) Edwina Arnolda jako próba zaszczepienia filozofii buddyjskiej w wiktoriańskiej Anglii / “Domesticating” the Other – Edwin Arnold’s “The Light of Asia” as an attempt to introduce Buddhism in Victorian Britain

 

NATALIA BADIYAN-SIEKIERZYCKA

Tubylcze kobiety w relacjach wiktoriańskich podróżniczek / Native women in the writings of Victorian women travellers

 

KATARZYNA WRZESIŃSKA

Inna rasa – gorsza rasa? Europocentryczny ogląd ludów dzikich w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników na temat Indian Ameryki Południowej / A different race – a worse race? A Eurocentric perception of the savage peoples in the 19th-century Polish travellers’ accounts of the encounters with South American Indians

 

JOANNA ZAJKOWSKA

Dygasiński i Gruszecki w Brazylii – o różnych formach obcości i inności / Dygasiński and Gruszecki in Brazil – on various forms of strangeness and otherness

 

AGNIESZKA MOCYK

Polskie relacje z podróży do Brazylii z lat 18641939 jako narracje heterologiczne / Polish accounts of the 18641939 travels to Brazil as narratives of otherness

 

JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

Obraz mieszkańców Ameryki Południowej w relacjach z podróży Mieczysława Lepeckiego / The depiction of the native peoples of South America in Mieczysław Lepecki’s travel writing

 

STANISŁAW JASIONOWICZ

Być sobą pośród Innych: Bronisława Malinowskiego Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu / To be oneself among the Others: Bronisław Malinowski’s  “A Diary in the Strict Sense of the Term”

 

BARBARA POGONOWSKA

Szwajcar w tropikach. Powieść Hansa Morgenthalera Gadscha puti / A Swiss man in the tropics. Hans Morgenstern’s novel “Gadscha puti”

 

GRZEGORZ CZERWIŃSKI

Podróże polskich Tatarów do Jugosławii i na Bliski Wschód w okresie międzywojennym. Tekstowe świadectwa inności i utożsamienia / The journeys of Polish Tatars to Yugoslavia and the Near East during the interwar period. Textual testimonies of otherness and identification

 

ANNA NATKAŃSKA

„Ja? Zostaję”. Obrazy podróży w twórczości poetów włoskich przełomu XIX i XX wieku / “I? I’ll stay”. Travel in the works of Italian poets of the turn of the 19th and 20th centuries

 

SYLWIA WOJCIECHOWSKA

W poszukiwaniu Arkadii. Relacje Jacka Kerouaca z górskiego szlaku ku prawdzie / In search of Arcadia. Jack Kerouac’s report of his mountain trail towards the truth

 

Indeks nazwisk       

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Tradicji i innowacji w metodikie prepodawanija inistrannych jazykow, t. 2
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl