ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Inny w podróży, t. 1: Podróżopisarstwo i spotkania z Innym na przestrzeni wieków 0,00zł

Redaktor naukowy: Oksana Weretiuk, Magdalena Rabizo-Birek

ISBN: 978-83-7996-444-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 352

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: …. zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

OKSANA WERETIUK, Słowo wstępne / Preface

 

GRZEGORZ MOROZ

Travel book a gatunki podróżopisarskie w literaturze polskiej / Travel books and other genres of travel writing in Polish Literature

AGATA RYBIŃSKA

Pomiędzy Jerozolimą, Niniwą a Medią – analiza kulturowa Księgi Tobiasza / Between Jerusalem, Nineveh and Media – a cultural analysis of The Book of Tobit

DOMINIKA BUDZANOWSKA-WEGLENDA

Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika / The dangers of travelling in the letters of Seneca the Younger, a Roman Stoic

ROBERT K. ZAWADZKI

Człowiek renesansu wobec Innego, czyli Amerigo Vespucci i Nowy Świat (na podstawie Quattuor Navigationes) / The man of the Renaissance and the Other: Amerigo Vespucci and the New World (on the basis of “Quattuor Navigationes”) ..........................     

ANNA RZEPKA

Orientalny świat przyrody widziany oczami Cristóvão da Costy, portugalskiego podróżnika i uczonego doby Renesansu / The oriental world of nature as seen through the eyes of Cristóvão da Costa, a Portuguese Renaissance traveller and scientist

MACIEJ JEŻ

Europejskie postrzeganie Indian Tarahumara, rdzennych mieszkańców północnego Meksyku, od XVI do XX wieku / The European perception of the Tarahumara Indians, the native inhabitants of northern Mexico, from the 16th to the 20th century

MAGDALENA PARTYKA

Kiedy Inny jest mężczyzną. Rozbójnicy, paszowie, książęta na trasie podróży Reginy Salomei Pilsztynowej / When ‘the Other’ is a man. Highwaymen, pashas and princes on the journeys of Regina Salomea Pilsztynowa .............................................................     

ANNA KUPISZEWSKA

Sztuka dobrego podróżowania i sposób jego dokumentacji według Jana Potockiego / The art of good travelling and its recordkeeping according to Jan Potocki

MARCIN POPŁAWSKI

Doświadczenie Anglii w preromantycznym podróżopisarstwie Ann Ward Radcliffe i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej / Experiencing England in the preromantic travel writings of Ann Ward Radcliffe and Princess Izabela Czartoryska

MAGDALENA DĄBROWSKA

The Idle Traveller? O koncepcji podróżnika w twórczości Michaiła Nikiticza Murawiowa /The Idle Traveller?” On the concept of the traveller in the literary output of Mikhail Nikitich Muraviov

ANNA OPIELA-MROZIK

Między innością a tożsamością. Gérard de Nerval w podróży / Between otherness and identity. Gérard de Nerval on his journey

JOANNA NOWAK

Wizerunek Turcji europejskiej w relacjach polskich podróżników XIX wieku. Mity i rzeczywistość / The picture of European Turkey in the 19th-century Polish travel writings. The myths and the reality

AGNIESZKA CZAJKOWSKA

Poprzednicy Erasmusa. Dziewiętnastowieczni podróżnicy na uniwersytecie / The predecessors of Erasmus. The 19th-century travellers at the University

EWA GRESER

Czeladnik w podróży. Wielkie Księstwo Poznańskie i jego mieszkańcy w relacji wędrowca z Saksonii / A travelling apprentice. The Grand Duchy of Posen and its citizens in the eyes of a Saxon traveller

KAZIMIERZ MACIĄG

Inny świat, inni ludzie w Notatkach z podróży do Ameryki Karola Dickensa i Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza / A different world and different people in Charles Dickens’ “American Notes for General Circulations” and Henryk Sienkiewicz’s “Listy z podróży do Ameryki”

BARBARA LUDWICZAK

Mapowanie ludów imperium i „trollopowanie” – praktyki narracyjne Anthony’ego Trollope’a w The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury / The mapping of the peoples of the Empire and going a-Trolloping – two narrative techniques used by Anthony Trollope in “The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury”

MAŁGORZATA WARCHAŁ

„Oswajanie” innego – Światło Azji (1879) Edwina Arnolda jako próba zaszczepienia filozofii buddyjskiej w wiktoriańskiej Anglii / “Domesticating” the Other – Edwin Arnold’s “The Light of Asia” as an attempt to introduce Buddhism in Victorian Britain

NATALIA BADIYAN-SIEKIERZYCKA

Tubylcze kobiety w relacjach wiktoriańskich podróżniczek / Native women in the writings of Victorian women travellers

KATARZYNA WRZESIŃSKA

Inna rasa – gorsza rasa? Europocentryczny ogląd ludów dzikich w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników na temat Indian Ameryki Południowej / A different race – a worse race? A Eurocentric perception of the savage peoples in the 19th-century Polish travellers’ accounts of the encounters with South American Indians

JOANNA ZAJKOWSKA

Dygasiński i Gruszecki w Brazylii – o różnych formach obcości i inności / Dygasiński and Gruszecki in Brazil – on various forms of strangeness and otherness

AGNIESZKA MOCYK

Polskie relacje z podróży do Brazylii z lat 18641939 jako narracje heterologiczne / Polish accounts of the 18641939 travels to Brazil as narratives of otherness

JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ

Obraz mieszkańców Ameryki Południowej w relacjach z podróży Mieczysława Lepeckiego / The depiction of the native peoples of South America in Mieczysław Lepecki’s travel writing

STANISŁAW JASIONOWICZ

Być sobą pośród Innych: Bronisława Malinowskiego Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu / To be oneself among the Others: Bronisław Malinowski’s  “A Diary in the Strict Sense of the Term”

BARBARA POGONOWSKA

Szwajcar w tropikach. Powieść Hansa Morgenthalera Gadscha puti / A Swiss man in the tropics. Hans Morgenstern’s novel “Gadscha puti”

GRZEGORZ CZERWIŃSKI

Podróże polskich Tatarów do Jugosławii i na Bliski Wschód w okresie międzywojennym. Tekstowe świadectwa inności i utożsamienia / The journeys of Polish Tatars to Yugoslavia and the Near East during the interwar period. Textual testimonies of otherness and identification

ANNA NATKAŃSKA

„Ja? Zostaję”. Obrazy podróży w twórczości poetów włoskich przełomu XIX i XX wieku / “I? I’ll stay”. Travel in the works of Italian poets of the turn of the 19th and 20th centuries

SYLWIA WOJCIECHOWSKA

W poszukiwaniu Arkadii. Relacje Jacka Kerouaca z górskiego szlaku ku prawdzie / In search of Arcadia. Jack Kerouac’s report of his mountain trail towards the truth

 

Indeks nazwisk       

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu październik 2017r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl