ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(3)2017 21,00zł

Redaktor naczelny: Paweł Grata

ISSN: 2543-8379

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

KATARZYNA SKOWRON, TOMASZ BOCHNAK

Bibracte – współczesna historia celtyckiego oppidum

ANNA JAROSZ-NOJSZEWSKA

Polsko-francuskie umowy w sprawie ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym

TOMASZ KOSIEK

Wybrane doświadczenia Ziem Zachodnich w świetle narracji biograficznych osób wysiedlonych w akcji „Wisła” w 1947 r.

MIROSŁAW KŁUSEK

Definiowanie pojęcia nieruchomości ziemskiej w polskim prawodawstwie agrarnym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i jego realizacji

NATALIA ANTONYUK, MARIANNA GLADYSH

Transformation of the European security system in the context of current geopolitical challenges

ARTUR MORDKA

Płaszczyzna obrazu i jej przemienienie. Uwagi do Jerzego Wolffa rozważań o obrazie

BARTŁOMIEJ K. KRZYCH

Gdy nauka staje się grą… (De)konstruktywnie i krótko o pewnych (nieczystych) regułach świata akademii

 

RECENZJE

 

ARKADIUSZ MACHNIAK

Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, Wyd. Katmar sp. z o.o., Gdańsk 2016, ss. 720

PAWEŁ GRATA

Janusz Skodlarski, Władysław Grabski jako ekonomista (1874–1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 144

 

SPRAWOZDANIA

 

HUBERT KOTARSKI

Sprawozdanie z seminarium naukowego „Synergia wybranych walorów Podkarpacia – zdrowie, ekoinnowacje, awioturystyka a komunikacja IT”, Rzeszów, 15 marca 2017

KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK

XXXIII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna „Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów, 28–29 marca 2017

BEATA JAMRÓGIEWICZ

Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – aktualne trendy i kierunki badań”, Rzeszów, 28–29 marca 2017

PAWEŁ KUCA

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Polityczne podziały w mediach – eksces czy norma?”, Rzeszów, 20–21 kwietnia 2017

DOMINIK BORATYN

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Świat (po)rewolucji cyfrowej”, Rzeszów, 24 maja 2017

Informacje dla autorów

Information for the authors

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl