ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie 24,15zł

Redakcja: Beata Szluz i Małgorzata Bozacka

ISBN: 978-83-7996-454-3

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 234

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP (Beata Szluz)

 

I. ISTOTA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

 

I.1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (Małgorzata Bozacka)

I.2. Bezrobocie (Iryna Drozd)

I.3. Bezdomność (Beata Szluz)

I.4. Niepełnosprawność (Beata Jamrógiewicz)

I.5. Przemoc w rodzinie (Malwina Misiąg)

I.6. Alkoholizm i narkomania (Karolina Wielgosz)

 

II. WYBRANE FORMY WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

II.1. Centrum integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula)

II.2. Klub integracji społecznej (Monika Łagowska-Cebula)

II.3. Środowiskowy dom samopomocy (Małgorzata Bozacka)

II.4. Warsztaty terapii zajęciowej (Beata Jamrógiewicz)

II.5. Zakład Aktywności Zawodowej (Izabela Bentkowska-Furman)

II.6. Zatrudnienie wspierane (Karolina Wielgosz)

II.7. Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy (Kinga Sulejman)

 

III. WYBRANE PODEJŚCIA, MODELE I METODY STOSOWANE W PRACY SOCJALNEJ

 

III.1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (Malwina Misiąg)

III.2. Dialog motywujący (Karolina Wielgosz)

III.3. Podejście systemowe (Iryna Drozd)

III.4. Konferencja grupy rodzinnej (Beata Jamrógiewicz)

III.5. Wideotrening komunikacji (Małgorzata Bozacka)

III.6. Genogram (Kinga Sulejman)

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Summary

Pезюме

Pезюме

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 2
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl