ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli 31,50zł

Redakcja naukowa: Tomasz Koziełło, Dominik Szczepański
ISBN: 978-83-7996-520-5

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 340

Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wprowadzenie

Część  1

PRAWNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW

Mariusz Śladkowski Status prawny komisarza wyborczego

Joanna Uliasz Regulacje krajowego prawa wyborczego a wzmacnianie zjawiska celebrytyzacji i tabloidyzacji kampanii wyborczych

Aldona Ziobro Wolność prasy a ochrona prywatności polityków w kampanii wyborczej

Jakub Grzegorz Firlus, Natalie Fox Teoretyczna korelacja statusu mniejszości językowych a prawo do reprezentacji na szczeblu lokalnym i regionalnym – uwagi wokół województwa śląskiego

 

Część 2

POSTAWY I ZACHOWANIA WYBORCZE

Jarosław Flis, Dariusz Stolicki Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy

 Radosław Marzęcki Zróżnicowanie światopoglądowe a zachowania wyborcze młodych Polaków w 2015 r.

Agnieszka Ignasiak Zachowania wyborcze elektoratu wybranych miast średniej wielkości w Polsce w latach 2001–2015

Magdalena Skorupska Nieważne głosy w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2001–2015 z perspektywy badań geograficznopolitycznych

Tomasz Koziełło Województwa o najwyższym poparciu społecznym Ligi Polskich Rodzin w wyborach parlamentarnych, europejskich i samorządowych (2001–2007)

Maciej Drzonek Pochwała bezpartyjności? Paradoksy zachowań elektoratów

partyjnych w wyborach prezydenta Szczecina

Dominik Szczepański Agitacja wyborcza na terenach kościelnych a postawy

respondentów w elekcjach wyborczych w Polsce w 2015 r.

Katarzyna Zawadzka Działacze środowiska LGBT na polskiej scenie politycznej

 

Część 3

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE

Rafał Chwedoruk Regionalne zróżnicowanie poparcia w wyborach parlamentarnych

po 2004 r. dla socjaldemokracji w Polsce na tle innych państw

Europy Środkowej i Wschodniej

Dominik Sieklucki Pozycja partii postpezetpeerowskiej lewicy na polskiej scenie politycznej w perspektywie wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r.

Łukasz Tomczak Partie i ugrupowania polityczne w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Madras Geografia wyborcza województwa podlaskiego

Paweł Hayn Wybory samorządowe do Rady Miasta Dębica w 2010 i 2014 r. – analiza porównawcza

Wojciech Marek Kasprzyk Obraz powyborczy (w wybranych miastach) w województwie dolnośląskim i podkarpackim po wprowadzeniu systemu jednomandatowych okręgów wyborczych

 

Część 4

MEDIA W KAMPANIACH WYBORCZYCH

Wojciech Furman Sprawozdawcy czy doradcy? Działania dziennikarzy gazet regionalnych „Nowiny” i „Głos Szczeciński” w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 r.

Beata Stępień-Załucka Rola środków nowoczesnej komunikacji w wyborach

Noty o autorach

Indeks nazwisk

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Career Paths 1: Translating Medical Text
Career Paths 1: Translating Medical Text
Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara
Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara
Elementy matematyki dyskretnej
Elementy matematyki dyskretnej
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie
Dąb w ogrodzie. Światło jako obiekt w malarstwie
Rzeszów - Bielefeld. Partnerstwo od 1991 roku
Rzeszów - Bielefeld. Partnerstwo od 1991 roku
Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości
Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska. Między teorią a praktyką
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl