ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 8 15,75zł

Redaktor naczelny: Witold Jedynak

ISSN: 2299-6044

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 130

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Witold Jedynak, Wprowadzenie

 

ARTYKUŁY

Barbara Skawina, Socjologia jako nauka interdyscyplinarna czy hermetyczna? Nowe trendy myślenia naukowego a współczesna socjologia

Marcin Szabelski, Antynomie idei postępu. Zmiana społeczna w teoriach socjologicznych

Wiesław Setlak, Religia wobec zmiany społecznej albo o kondycji ortodoksji rzymskokatolickiej w ponowoczesności

Beata Jamrógiewicz, Problem przemocy domowej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Analiza zjawiska w województwie podkarpackim na tle Polski

Ewelina Surdacka, Rola agroturystyki w aktywizacji obszarów wiejskich

Renata Pomarańska, Pozytywne postawy Ukraińców wobec Polaków. Przejawy pomocy ukraińskiej podczas ludobójstwa Polaków w świetle wybranej polskiej prozy powojennej 

Agnieszka Sawicz, Związek Oficerów Ukrainy – powstanie i rola w procesie formowania ukraińskich sił zbrojnych u progu lat dziewięćdziesiątych XX w.

 

RECENZJE

Iwona Rzeszutek, Recenzja książki Michaela Tomasella Historia naturalna ludzkiego myślenia, Wydawnictwo Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2015, 296 ss.

Izabela Pelc, Recenzja książki Katarzyny Błaszczuk i Doroty Rynkowskiej Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 158 ss.

Agnieszka Kuźniar, Anna Żuraw, Katarzyna Molek, Adam Kulczycki, Recenzja książki Łukasza Łotockiego Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno-politologicznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2009, 204 ss.

Ewa Depa, Adam Kulczycki, Recenzja książki pod redakcją Danuty Boreckiej-Biernat i Małgorzaty Cywińskiej Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedago-giczno-psychologicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, 320 ss.

 

Uwagi dla P.T. Autorów

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl