ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Ustrój państwowy Republiki Estonii 16,80zł

Redakcja: Stanisław Sagan
ISBN: 978-83-7996-503-8
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 120
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 16,80 zł (z VAT)

na magazynie 15 egz.

 

SPIS TREŚCI

 

Wykaz skrótów

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ I

Geneza narodu, uwarunkowania geograficzne i państwowość estońska

1. Geneza narodu i państwa

2. Położenie geograficzne

3. Symbole narodowe Estonii

3.1 Godło

3.2 Flaga

3.3 Hymn

4. Ustrój administracyjny i organy administracji rządowej

 

ROZDZIAŁ II

Ewolucja konstytucji estońskich

1. Konstytucje okresu międzywojnia

2. Konstytucje okresu dominacji radzieckiej

3. Obowiązująca konstytucja z 1992 r.

 

ROZDZIAŁ III

Władza ustawodawcza

1. Pozycja konstytucyjna Riigikogu

2. Wybory do Riigikogu

3. Funkcje

4. Organizacja wewnętrzna

5. Status członków parlamentu i frakcje parlamentarne

6. Tryb obrad

7. Postępowanie ustawodawcze

 

ROZDZIAŁ IV

Władza wykonawcza

1. Prezydent Republiki Estonii

1.1 Wybór prezydenta

1.2 Kompetencje prezydenta

2. Rząd

 

ROZDZIAŁ V

Wymiar sprawiedliwości, organy ochrony prawa i Bank Estonii

1. Sądy

2. Prokuratura

3. Policja i Straż Graniczna

4. Kanclerz Sprawiedliwości

5. Kontrola Państwowa

6. Inspektorat Ochrony Danych Osobowych

7. Komisarz ds. równości płci i równego traktowania

8. Bank Estonii

 

ROZDZIAŁ VI

Władze lokalne

1. Administracja rządowa

2. Podstawy prawne samorządu lokalnego

3. Wybory do organów samorządu lokalnego

4. Organizacja i funkcjonowanie samorządu lokalnego

5. Finanse samorządów

6. Stowarzyszenia i Związki Samorządów Lokalnych w Estonii

7. Nadzór nad samorządem lokalnym

 

Konkluzje

 

Bibliografia

Akty prawne

Monografie i pozycje zwarte

Studia i artykuły

Źródła internetowe

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania
Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny
Zasada pomocniczości. Wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl