ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Polityka i Społeczeństwo 3(15)/2017, (Studies in Politics and Society) 17,85zł

Redaktor naczelny: Agnieszka Pawłowska

ISSN: 1732-9639

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 168

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

MAREK CZAJA

Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA

Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego

MIKOŁAJ TOMASZYK

Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

SABINA GRABOWSKA

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji

JAKUB GRZEGORZ FIRLUS, NATALIE FOX

O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze

BARBARA SKAŁBANIA, MIROSŁAW GREWIŃSKI

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej

ADAM KUBIAK

„Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ

Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981

AGNIESZKA BATKO

Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe

BARTOSZ WRÓBLEWSKI

Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991

 

RECENZJE

 

KAMIL GLINKA

Robert Wiszniowski: Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem pań-stwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Wydaw-nictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, 176 ss.

 

SPRAWOZDANIA

 

DOMINIK BORATYN

Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uni-wersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne’’

Informacje dla Autorów

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl