ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V 24,15zł

Redaktor: Paweł Grata

ISBN: 978-83-7996-495-6

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 226

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

Karol Chylak

Główne kierunki i możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań w ubezpieczeniach społecznych Drugiej Rzeczypospolitej

Wprowadzenie

Dziedzictwo okresu zaborów

Kierunki rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej

Dyskusja wokół kierunku rozwoju ubezpieczeń społecznych w Drugiej Rzeczypospolitej

Nowa era polskich ubezpieczeń społecznych

Wnioski

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej

Uwagi wstępne

Ubezpieczenie pracowników umysłowych w zaborze austriackim

Ubezpieczenie pracowników umysłowych w zaborze pruskim

Zmiany w przepisach państw zaborczych

Pierwsze polskie projekty ubezpieczenia pracowników umysłowych

Rozporządzenie Prezydenta RP o ubezpieczeniu pracowników umysłowych z 1927 r.

Nowelizacje rozporządzenia z 1927 r.

Podsumowanie

 

Elżbieta Słabińska

Państwowe formy pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej

Wstęp

Statystyka bezrobocia pracowników umysłowych

Prawne zabezpieczenie na wypadek braku pracy

Świadczenia

1. Zasiłek na wypadek braku pracy

2. Dokształcanie zawodowe

3. Zwrot kosztów podróży w poszukiwaniu pracy

4. Składka na ubezpieczenie chorobowe

Zatrudnienie

1. Pośrednictwo pracy

2. Roboty publiczne

3. Akcje specjalne

Konkluzje

 

Paweł Grata

Przemiany w polskiej polityce zatrudnienia w latach 1944–1949

Wstęp

Kontynuacja i zmiana, czyli ramy prawne i organizacyjne

„Nowy” rynek pracy

Formy oddziaływania na rynek pracy

1. Pośrednictwo pracy

2. Produktywizacja niezatrudnionych

3. Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych

4. Masowy werbunek siły roboczej

Uwagi końcowe

 

Kinga Woźniakowska

Organizacja, infrastruktura i działalność lecznicza uzdrowisk w polskich Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w latach 1945–1966. Zarys problematyki

Wprowadzenie

Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego

Przekształcenia infrastruktury uzdrowisk sudeckich

Działalność lecznicza w uzdrowiskach sudeckich

Podsumowanie

 

Ewelina Szpak

Zdrowie ludzi pracy – między propagandą a rzeczywistością (1945–1970)

Wstęp

„Kto jest energiczny, przedsiębiorczy, ten się wykręci”

Problem chorób zawodowych, czyli „w trosce o zdrowie ludzi pracy”

Ku zmianom: lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte

Zakończenie

 

Dariusz Jarosz

Problemy zanieczyszczenia wód i powietrza w Polsce w okresie stalinizmu i destalinizacji (analiza dyskursu)

Wstęp

Dyskurs o środowisku naturalnym w stalinizmie: propaganda i tajność

Destalinizacja: poszerzenie pola dyskursu

Konkluzje

 

Maciej Cesarski

Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989 r. – główne podejścia i problemy

Wprowadzenie

Polityka mieszkaniowa w badaniach IGM do 2002 r.

Polityka mieszkaniowa w badaniach ZM IRM – 2002–2015

Polityka mieszkaniowa w badaniach spoza IGM oraz ZM IRM

Zakończenie i wnioski

 

Edyta Czop

Polscy migranci poakcesyjni na unijnych rynkach pracy

Wprowadzenie

Polacy na unijnych rynkach pracy

Zakończenie

 

Krzysztof Chaczko

Zalety i wady programu „Rodzina 500 plus”

Wstęp

Zalety programu „Rodzina 500 plus”

1. Zmniejszenie ubóstwa

2. Powszechność świadczenia na drugie i kolejne dziecko

3. Brak stygmatyzacji społecznej

Wady programu „Rodzina 500 plus”

1. Wysokie koszty

2. Dezaktywizacja rodzin (wielodzietnych)

Konkluzje

 

Mirosław Grewiński

Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej

Trudne początki i etapy rozwoju

Zmiany legislacyjne jako próba reorganizacji systemu

Błędy, zaniechania i sukcesy z ostatnich dekad

Czy system pomocy społecznej powinien zostać zreformowany?

Czy będziemy zmierzać w kierunku systemu usług społecznych?

Rekomendacje

 

Noty o autorach

Bibliografia prac opublikowanych w tomach I–V serii wydawniczej „Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku”

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Introduction to Hospitality
Introduction to Hospitality
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 51 (3/2017)
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl