ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Psychologia »
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność – uwarunkowania, red. J. Kirenko, A. Łaba-Hornecka 0,00zł

Autorzy: Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka

ISBN: 978-83-7996-522-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 282

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I

Pojmowanie niepełnosprawności intelektualnej

1. Niepełnosprawność intelektualna

2. Systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.1. Rodzina

3.2. Domy pomocy społecznej

3.3. Warsztaty terapii zajęciowej

 

Rozdział II

Badania własne

1. Problematyka badawcza

2. Charakterystyka badanych osób

 

Rozdział III

Wyuczona bezradność badanych osób

1. Wprowadzenie w problematykę wyuczonej bezradności

1.1. Istota wyuczonej bezradności

1.2. Wyuczona bezradność a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

2. Wyniki badań własnych

Podsumowanie

 

Rozdział IV

Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób

1. Spostrzeganie siebie i innych

1.1. Wprowadzenie w problematykę spostrzegania siebie i innych

1.2. Spostrzeganie siebie i innych a niepełnosprawność intelektualna – przegląd

badań

1.3. Wyniki badań własnych

1.3.1. Spostrzeganie siebie i innych ludzi a środowisko bytowania badanych

osób

1.3.2. Porównanie realnego z idealnym spostrzeganiem siebie i innych ludzi

w środowiskach bytowania badanych osób

1.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach rodzinnych

1.3.2.2. Osoby sprawne intelektualnie samodzielnie mieszkające

1.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy

społecznej

1.3.2.4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii

zajęciowej

Podsumowanie

2. Wartości

2.1. Wprowadzenie w problematykę wartości

2.2. Wartości a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

2.3. Wyniki badań własnych

Podsumowanie

3. Przystosowanie

3.1. Wprowadzenie w problematykę przystosowania

3.2. Przystosowanie a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

3.3. Wyniki badań własnych

3.3.1. Przystosowanie psychospołeczne a środowisko bytowania badanych

osób

3.3.2. Porównanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów

w środowiskach bytowania badanych osób

3.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w domach rodzinnych

3.3.2.2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w domach pomocy społecznej

3.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w warsztatach terapii zajęciowej

Podsumowanie

Rozdział V

Czynniki związane z wyuczoną bezradnością badanych osób

1. Możliwość kontroli

2. Możliwość wykorzystania kwalifikacji

3. Cele ustalone z zewnątrz

4. Urozmaicenie

5. Kontakty z ludźmi

6. Bezpieczeństwo społeczne

7. Pozycja społeczna

8. Przyszłość

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu marzec 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl