ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Psychologia »
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania 26,25zł

Autorzy: Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka

ISBN: 978-83-7996-522-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 282

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I

Pojmowanie niepełnosprawności intelektualnej

1. Niepełnosprawność intelektualna

2. Systemy pomocy i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.1. Rodzina

3.2. Domy pomocy społecznej

3.3. Warsztaty terapii zajęciowej

 

Rozdział II

Badania własne

1. Problematyka badawcza

2. Charakterystyka badanych osób

 

Rozdział III

Wyuczona bezradność badanych osób

1. Wprowadzenie w problematykę wyuczonej bezradności

1.1. Istota wyuczonej bezradności

1.2. Wyuczona bezradność a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

2. Wyniki badań własnych

Podsumowanie

 

Rozdział IV

Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób

1. Spostrzeganie siebie i innych

1.1. Wprowadzenie w problematykę spostrzegania siebie i innych

1.2. Spostrzeganie siebie i innych a niepełnosprawność intelektualna – przegląd

badań

1.3. Wyniki badań własnych

1.3.1. Spostrzeganie siebie i innych ludzi a środowisko bytowania badanych

osób

1.3.2. Porównanie realnego z idealnym spostrzeganiem siebie i innych ludzi

w środowiskach bytowania badanych osób

1.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach rodzinnych

1.3.2.2. Osoby sprawne intelektualnie samodzielnie mieszkające

1.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy

społecznej

1.3.2.4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w warsztatach terapii

zajęciowej

Podsumowanie

2. Wartości

2.1. Wprowadzenie w problematykę wartości

2.2. Wartości a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

2.3. Wyniki badań własnych

Podsumowanie

3. Przystosowanie

3.1. Wprowadzenie w problematykę przystosowania

3.2. Przystosowanie a niepełnosprawność intelektualna – przegląd badań

3.3. Wyniki badań własnych

3.3.1. Przystosowanie psychospołeczne a środowisko bytowania badanych

osób

3.3.2. Porównanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów

w środowiskach bytowania badanych osób

3.3.2.1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w domach rodzinnych

3.3.2.2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w domach pomocy społecznej

3.3.2.3. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunowie

w warsztatach terapii zajęciowej

Podsumowanie

Rozdział V

Czynniki związane z wyuczoną bezradnością badanych osób

1. Możliwość kontroli

2. Możliwość wykorzystania kwalifikacji

3. Cele ustalone z zewnątrz

4. Urozmaicenie

5. Kontakty z ludźmi

6. Bezpieczeństwo społeczne

7. Pozycja społeczna

8. Przyszłość

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje – wartości – konteksty
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek i rynek pracy jako obiekty badań
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl