ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia 25,20zł

Autor: Aneta Lew-Koralewicz

ISBN: 978-83-7996-470-3

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 270

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Wczesna interwencja jako system specjalistycznej pomocy dziecku z zaburzeniami

rozwoju psychomotorycznego i jego rodzinie

1. Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci

1.1. Charakterystyka rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego uwarunkowania

1.2. Przyczyny i podział zaburzeń rozwoju psychomotorycznego

1.3. Diagnoza zaburzeń rozwoju psychoruchowego

2. Wczesna interwencja jako system pomocy dziecku i jego rodzinie

2.1. Wczesna interwencja i pojęcia pokrewne

2.2. Teoretyczne założenia procesu wczesnej interwencji

2.3. Metody terapii pedagogicznej we wczesnej interwencji

3. Współpraca specjalistów z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju

3.1. Rodzina dziecka z zaburzeniami w rozwoju jako środowisko wychowawcze

3.2. Rola współpracy specjalistów z rodziną w procesie terapii dziecka

3.3. Umiejscowienie kontroli rodziców a współpraca ze specjalistami w procesie terapii

zachowań trudnych

3.4. Poczucie własnej skuteczności a współpraca rodziców z terapeutami – zagadnienie

zaniedbane w terapii pedagogicznej

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ II

Zastosowanie analizy zachowania we wczesnej interwencji i procesie terapii zachowań

trudnych dzieci

1. Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju

1.1. Zachowania trudne – ustalenia terminologiczne

1.2. Charakterystyka zachowań trudnych

1.3. Diagnoza zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

1.4. Etiologia zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

2. Stosowana analiza zachowania i jej implikacje pedagogiczne

3. Metody stosowanej analizy zachowania w terapii zachowań trudnych

3.1. Model profilaktyki zachowań trudnych

3.2. Analiza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań terapeutycznych

3.3. Procedury terapii zachowań niepożądanych

3.4. Problemy etyczne stosowanej analizy zachowania

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ III

Terapia zachowań trudnych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

Założenia metodologiczne badań własnych

1. Uzasadnienie wyboru tematu i cele pracy

2. Problemy badawcze i hipotezy

3. Typologia zmiennych i wskaźników

4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5. Przebieg i organizacja badań

6. Zastosowana procedura statystyczna

7. Charakterystyka badanych osób

7.1. Charakterystyka badanych rodziców

7.2. Charakterystyka badanych dzieci

 

ROZDZIAŁ IV

Zachowania trudne dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego i ich terapia.

Analiza badań własnych

1. Obraz zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju w świetle wyników

badań własnych

1.1. Rodzaje zachowań trudnych występujących u dzieci objętych procesem wczesnej

interwencji w ocenie rodziców

1.2. Kontekst środowiskowy zachowań trudnych

1.2.1. Występowanie zachowań trudnych w różnych kontekstach sytuacyjnych

1.2.2. Sposoby reagowania rodziców na zachowania trudne dzieci

1.2.3. Poziom zachowań trudnych podczas zajęć terapeutycznych

1.2.4. Ocena funkcji zachowań trudnych

Podsumowanie

2. Efektywność wybranych metod terapii w świetle badań własnych

2.1. Skuteczność metod stosowanej analizy zachowania i terapii przez zabawę w terapii zachowań trudnych

2.2. Terapia zachowań trudnych a efektywność wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka

2.3. Skuteczność procesu terapii zachowań trudnych a efektywność wspomagania

rozwoju psychomotorycznego dziecka na przykładzie wybranych przypadków

Podsumowanie

3. Podmiotowe uwarunkowania procesu terapii zachowań trudnych

3.1. Znaczenie wieku i płci w procesie terapii zachowań trudnych

3.2. Rodzaj zaburzenia a efektywność terapii zachowań trudnych

3.3. Związek zaburzeń OUN z efektywnością procesu terapii zachowań trudnych

3.4. Zaburzenia OUN a przebieg procesu terapeutycznego w świetle analizy indywidualnych

przypadków

3.5. Poziom funkcjonowania a efektywność terapii zachowań trudnych

3.6. Terapia zachowań trudnych a poziom funkcjonowania – charakterystyka wybranych przypadków

Podsumowanie

4. Rola wybranych czynników środowiska rodzinnego w procesie terapii zachowań trudnych w kontekście współpracy rodziców i specjalistów

4.1. Poziom wykształcenia rodziców a deklaracja współpracy w procesie terapii zachowań

trudnych

4.2. Postawy rodzicielskie wobec dzieci a podejmowanie działań terapeutycznych

4.3. Poczucie umiejscowienia kontroli badanych rodziców a ich deklaracja współpracy w procesie terapii zachowań trudnych

4.4. Ocena własnej skuteczności rodziców a ich współpraca w procesie terapii zachowań trudnych

4.5. Poziom współpracy rodziców a generalizacja efektów terapii dzieci – charakterystyka przypadków

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ V

Weryfikacja hipotez i dyskusja wyników

 

ROZDZIAŁ VI

Wnioski dla praktyki pedagogicznej

1. Oddziaływania skierowane do dzieci objętych wczesną interwencją lub wczesnym wspomaganiem rozwoju

2. Oddziaływania skierowane do rodziców

3. Oddziaływania instytucji oświatowych skierowane do terapeutów i nauczycieli

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz rysunków, tabel, wykresów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów
Teoria i metodyka sportu. Przewodnik po zagadnieniu dla trenerów, nauczycieli i studentów
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl