ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania, red. B. Szluz 0,00zł

Redakcja naukowa: Beata Szluz

ISBN: 978-83-7996-486-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 224

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: … zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP (BEATA SZLUZ)

ADAM KULCZYCKI

Kryzys instytucji rodziny i jej przemiany w XX wieku

JOANNA WRÓBLEWSKA-SKRZEK

Kryzys wczesnej dorosłości wyzwaniem dla współczesnej rodziny

IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA

Funkcjonowanie rodziny w obliczu zjawiska eurosieroctwa

NATALIA VARGA, VICTORIA RUEHL

Wpływ transgranicznej migracji zarobkowej rodziców na socjalizację dzieci

KATARZYNA TARKA-RYMARZ

Rodzina migracyjna w obszarze działań pracownika socjalnego

MONIKA STRUCK-PEREGOŃCZYK

Wpływ rodziny na podejmowanie aktywności zawodowej przez młode osoby niepełnosprawne

PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA

Kreatywna obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie i jej wymiar etyczny

BARBARA SKAWINA

Społeczne problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju

MARGITA SCHMIDTOVÁ, GRÉTKA OSVALDOVÁ

Dzieci z wadą słuchu w rodzinach wielokulturowych

ELŻBIETA CYGNAR, MAREK MIERZŃSKI, BEATA REJMAN, KRZYSZTOF

REJMAN

Formy pomocy rodzinom z dziećmi upośledzonymi umysłowo na przykładzie działaności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo – Koło w Jarosławiu

KINGA TUREK

Działalność Koła PSOUU w Myślenicach, jako stowarzyszenia oferującego pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom

MÁRIA DÁVIDEKOVÁ

Social assistance to families with mentally disabled children

AGNIESZKA KARPIŃSKA

Ojciec w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

ANNA CHMIELEWSKA

Czy młodzież ma prawo czuć się samotna we współczesnym świecie? Wieloznaczność poczucia osamotnienia współczesnej młodzieży i właściwa diagnoza tego problemu jako punkt wyjścia w jego rozwiązaniu

ADAM RACZKOWSKI

Zjawisko depresji dziecka i nastolatka w rodzinie

MARYANA MYKOLAYCHUK

Depresja a stosunki rodzinne: wzajemne oddziaływanie i metody terapii

DOMINIKA CYZIO

Dziecko, lęk przed śmiercią i dobrostan osoby umierającej – aspekty etyczne i psychologiczne

SABINA LUCYNA ZALEWSKA

Czy rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Śmierć jako element ludzkiego życia w aspektach wychowawczych

IRYNA DROZD

Pomoc i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce w latach 2010–2014

NOTY O AUTORACH

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu styczeń 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl