ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 1 27,30zł

Redakcja: Leszek Słupecki, Paweł Sierżęga, Andrzej Rozwałka, Michał Dzik

ISBN: 978-83-7996-464-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 308

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

LESZEK SŁUPECKI, O V Kongresie

WOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udać

MAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla Mistrzów V Kongres Mediewistów Polskich. Rzeszów, 20–24 września 2015 roku – lista zgłoszonych wykładów i posterów

 

Część I. Wykłady plenarne

ANDRZEJ BUKO, Kronika halicko-wołyńska i archeologia: przykład badań na Górze Katedralnej w Chełmie

WŁADYSŁAW DUCZKO, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie –

kiedyś i dzisiaj

ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, O potrzebie uprawiania mediewistyki albo o „Polakach-idiotach”. Drobne uwagi do wielkiego problemu

JONATHAN SHEPARD, Anglo-Danish ‘empire-building’, Rus and Byzantium: a background for Bolesław Chrobry?

RUDOLF SIMEK, Demons at work? The Machinations of Demons in Scandinavian History of the Early Middle Ages

JERZY STRZELCZYK, „Arianizm” jako religijna alternatywa u ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza

STANISŁAW SUCHODOLSKI, Bolesław Śmiały i Władysław Herman w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku

PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Mediewistyka jako antropologia

JERZY WYROZUMSKI, Jan Długosz. Życie i dzieło

 

Część II. Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku, do 1939 roku

WOJCIECH IWAŃCZAK, Epoka husycka w badaniach Antoniego Prochaski

BARBARA KLASSA, Stosunki Polski z Rusią w średniowieczu w ujęciu Oswalda Balzera

ЛІДІЯ ЛАЗУРКО, Медієвістична проблематика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” львівського періоду

JERZY MATERNICKI, Tadeusz Wojciechowski i Stanisław Zakrzewski: drogi ich rozwoju naukowego i poglądy metodologiczne

PAWEŁ SIERŻĘGA, Historia średniowiecza na studium historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza (organizacja i program studiów)

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl