ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej 28,35zł

Redakcja: Krystyna Barłóg

ISBN: 978-83-7996-482-6

Liczba stron: 284

Rok wydania: 2017

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp

Część I

Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej

 

Andrzej Twardowski, Społeczny model niepełnosprawności – geneza, istota, kontrowersje

Marzenna Zaorska, Aktywność społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo – możliwości i ograniczenia

Maria Chodkowska, Kontekst teoretyczny realizacji ról rodzicielskich
w rodzinach z problemem niepełnosprawności

Joanna Konarska, Aktywność kulturalna młodzieży niewidzącej

Piotr Gindrich, Wsparcie edukacyjne młodzieży gimnazjalnej, a jej postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD

Monika Parchomiuk, Starość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aspekty pozytywne

 

Część II

Konteksty oddziaływań wspomagających wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

 

Magdalena Boczkowska, Marlena Duda, Czynniki kontekstualne ICF
w doświadczaniu niepełnosprawności

Anna Banasiak, Rozpoznawanie autyzmu u małego dziecka

Krystyna Moczia, Rola rodzinnego domu dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju bliźniąt (studium przypadku)

Joanna Jankowska, Rola stymulacji dotykowej w rewalidacji dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną

Alicja Kubik, Komponenty i uwarunkowania gotowości szkolnej współczesnych sześciolatków

Joanna Leśniak, Zachowanie jako wyznacznik funkcjonowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Magdalena Bednarska, Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem
w życiu religijnym a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością

 

Część III

Konteksty oddziaływań normanizacyjnych

 

Marzena Jakubek, Rodzice, wychowawcy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością

Joanna Godawa, O integracji społecznej ucznia z niepełnosprawnością ruchową w klasie integracyjnej – analiza przypadku

Maria Flanczewska-Wolny, Jerzy Wolny, Pedagog specjalny – asystent ucznia z niepełno-sprawnością w szkole ogólnodostępnej
w opiniach nauczycieli

Izabella Gałuszka, Agnieszka Ochman, Magdalena Pasteczka, Trening umiejętności spędzania czasu wolnego na przykładzie działalności środowiskowego domu samopomocy

Małgorzata Grabowska, Sytuacja osób z niepełnosprawnością ruchową w społeczeństwie. Komunikat z badań własnych

Anna Steliga, Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o niepełnosprawności, a boimy się zapytać – obraz osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym rzeszowian

 

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl