ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span (poradnik metodyczny), K. Barłóg 0,00zł

Redaktor: Krystyna Barłóg

ISBN 978-83-7996-496-3
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 212
Format: B5
Cena: … zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I

Działania terapeutyczno-wspomagające w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością oraz ich rodziną

 

Krystyna Barłóg, Oddziaływania terapeutyczno-wspomagające w pedagogice specjalnej

Joanna Leśniak, „Mieszkam Sam!” Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ireneusz Marciniec, Pedagogiczne i psychoterapeutyczne formy wsparcia rodziny w kryzysie emocjonalnym

Marzena Jakubek, Przedszkole „Promyk” szansą na harmonijny rozwój dziecka z niepełnosprawnością

Klaudia Sabat-Zabłotni, Biblioterapia kobiet – ofiar przemocy

 

CZĘŚĆ II

Wybrane metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Aneta Lew-Koralewicz, Wybrane metody rozwijania samodzielności u uczniów z za-burzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście ich autonomii

Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak, Praca z dzieckiem autystycznym. Metoda krakowska

Natalia Kwoka, Metoda Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – od tradycji ku współczesności

Janusz Kawa, Metody pracy z uczniem zdolnym

Katarzyna Król, Sensoplastyka i ruch kreatywny w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna, Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością

Karolina Bieniarz, Alicja Elgass, Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi z niepełno-sprawnością

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu marzec 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl