ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Galicja. Studia i materiały, 3/2017: 200 lat Ossolineum 42,00zł

Redaktor tomu: Szczepan Kozak

Redakcja: Szczepan Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Ewelina Kawa 

ISBN 978-83-7996-487-1

ISSN 2450-5854

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 516

Format: B5
Oprawa: broszurowa

Cena: 42,00 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

 

Table of contents

 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Maciej Matwijów, Blaski i cienie kuratorii literackiej Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 1827–1944

 

Adam Redzik, Z dziejów kuratorii ekonomicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie o pewnym sporze prawnym (czy tylko?)

 

Grzegorz P. Bąbiak, Wokół mecenatu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w XIX w.

Bożena Figiela, Zbiory przeworskie w kolekcji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

Dary Henryka i Jerzego Lubomirskich

 

Agnieszka Franczyk-Cegła, Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego

Лідія Лазурко, Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у Львові в XIX столітті

 

Ірина Глушик, Авґуст Бєльовський та Іван Вагилевич: наукова співпраця у Національному інституті імені Оссолінських

 

Joanna Pisulińska, Maurycy Dzieduszycki (18131877) i jego zainteresowania przeszłością

 

Lidia Michalska-Bracha, Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum

 

Данило Кравець, Зв’язки українських науковців із Національним Закладом ім. Оссолінських у Львові

 

Mariola Hoszowska, „Pamięć” i „historia” instytucji. Ossolineum w międzypokoleniowej refleksji Polaków (do 1939 r.)

 

Маріанна Мовна, Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939)

 

Robert Kotowski, Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie

 

ŹRÓDŁA

Marek Miławicki, „Zostaję raz na zawsze życzliwym przyjacielem”. Korespondencja pomiędzy historykami Augustem Bielowskim i dominikaninem Sadokiem Barączem

 

Adam Świątek, W sprawie ruskiejPlatona Kosteckiego

 

Paweł Sierżęga, Inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w sprawie gromadzenia materiałów do historii Galicji

 

RECENZJE

Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 с. (Vitalii Yaremchuk)

 

Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, część I i II, wstęp Piotr Biliński, opracowanie Piotr Biliński, Paweł Plichta, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa–Kraków 2016, cz. I, ss. 508, cz. II, ss. 478 (Paweł Sierżęga)

 

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 r., red. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 662 (Rafał Stobiecki)

 

„Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2015, t. I, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy;

„Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2016, t. II, ss. 344, ilustracje, tabele, wykresy;

„Strzyżowski Rocznik Muzealny” Strzyżów 2017, t. III, ss. 352, ilustracje, tabele, wykresy

(Jerzy Kuzicki)

KRONIKA

Międzynarodowa konferencja naukowa: Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura (Kraków, 1–2 czerwca 2016 r.) (Agnieszka Kawalec)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Rok 1846 w Krakowie i Galicji odniesienia, interpretacje, pamięć”, Kraków, 16–17 listopada 2016 r. (Jerzy Kuzicki)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w Galicji”, Boguchwała–Rzeszów, 89 czerwca 2017 r. (Alicja Maślak-Maciejewska)

 

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2012

Opracowali: Christoph Augustynowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Jerzy Kuzicki, Natalia Kurniawka, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga, Beata Wasser

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 15: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Przyboś dzisiaj
Przyboś dzisiaj
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl