ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wartości deklarowane uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu 24,15zł

Autor: Bernadeta Botwina

ISBN: 978-83-7996-436-9

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 244

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

C z ę ś ć I

Rola wartości w życiu młodzieży zglobalizowanego świata

1. Pojęcie wartości

2. Rola zmiany kulturowej w systemie wartości młodzieży

3. System wartości i autorytety zglobalizowanego nastolatka

4. Liberalizm i tolerancja w zderzeniu z tradycyjnymi wartościami

5. Stan i zakres badań świata wartości wśród młodzieży w Polsce

 

C z ę ś ć II

Założenia metodologiczne własnych badań

1. Konceptualizacja własnych badań

 

C z ę ś ć III

Województwo podkarpackie i jego młodzież

1. Charakterystyka regionu i młodzieży Podkarpacia

2. Kolebka tradycyjnych wartości w konfrontacji z kulturą globalną

3. Efektywność edukacyjno-wychowawcza kształcenia ponadgimnazjalnego

4. Aspiracje i system wartości młodzieży Podkarpacia

5. Poziom kształcenia i perspektywy pracy

 

C z ę ś ć IV

Deklarowane przez podkarpacką młodzież wartości

– analiza wyników badań

1. Ogólna charakterystyka badanej populacji

2. Wartości deklarowane przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia

3. Czynniki różnicujące system wartości młodzieży

 

Wnioski

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl