ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi 21,00zł

Redakcja: Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska

ISBN: 978-83-7996-478-9

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 202

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

CZĘŚĆ I

SPOŁECZNE ASPEKTY WSPIERANIA ROZWOJU MOWY

 

Katarzyna Węsierska, Aleksandra Krawczyk, Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym

Tomasz Gosztyła, Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych

Agata Mężyk, Dorota Lipiec, Strategie i zasady wychowania dwujęzycznego w świadomości rodziców

Katarzyna Ita Bieńkowska, Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” w województwie podkarpackim

Małgorzata Półtorak, Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty

Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Patofonetyka w praktyce logopedycznej

 

CZĘŚĆ II

KONTEKSTY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Anna Maria Pękacka, Modele przetwarzania języka w przypadku afazji Broki w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej

Gabriela Lorens, Aleksandra Karwowska, Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej

Ewa Wasińska-Zdżalik, Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne

Aneta Lew-Koralewicz, Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci o zaburzonej komunikacji językowej

Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy – studium przypadku

Izabela Marczykowska, Wioletta Koczaja-Styka, Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku

 

CZĘŚĆ III

VARIA

 

Katarzyna Ita Bieńkowska, Agnieszka Woźniak, Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”

Agnieszka Myszka, Dzieci ze „świata ciszy” w społeczeństwie – recenzja książki Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich

Sebastian Jan Gałuszka, Moje życie z Parkinsonem

 

Noty o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 2
Głos-Język-Komunikacja 2
Introduction to Hospitality
Introduction to Hospitality
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Ustrój państwowy Republiki Estonii
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
Animacja kultury w praktyce edukacyjnej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl