ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi 21,00zł

Redakcja: Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska

ISBN: 978-83-7996-478-9

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 202

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

CZĘŚĆ I

SPOŁECZNE ASPEKTY WSPIERANIA ROZWOJU MOWY

 

Katarzyna Węsierska, Aleksandra Krawczyk, Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym

Tomasz Gosztyła, Ojcowie dzieci z autyzmem w relacjach rodzinnych i terapeutycznych

Agata Mężyk, Dorota Lipiec, Strategie i zasady wychowania dwujęzycznego w świadomości rodziców

Katarzyna Ita Bieńkowska, Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” w województwie podkarpackim

Małgorzata Półtorak, Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty

Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Patofonetyka w praktyce logopedycznej

 

CZĘŚĆ II

KONTEKSTY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Anna Maria Pękacka, Modele przetwarzania języka w przypadku afazji Broki w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej

Gabriela Lorens, Aleksandra Karwowska, Fenomen dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej

Ewa Wasińska-Zdżalik, Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne

Aneta Lew-Koralewicz, Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci o zaburzonej komunikacji językowej

Wanda Kostecka, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy – studium przypadku

Izabela Marczykowska, Wioletta Koczaja-Styka, Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku

 

CZĘŚĆ III

VARIA

 

Katarzyna Ita Bieńkowska, Agnieszka Woźniak, Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym”

Agnieszka Myszka, Dzieci ze „świata ciszy” w społeczeństwie – recenzja książki Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów europejskich

Sebastian Jan Gałuszka, Moje życie z Parkinsonem

 

Noty o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 2
Głos-Język-Komunikacja 2
Introduction to Hospitality
Introduction to Hospitality
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, wyd. 2
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
The Cultural Hybridity of Mexican Americans
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i reinterpretacje
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl