ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP z 1997 roku 31,50zł

redakcja naukowa: Halina Zięba-Załucka

ISBN: 978-83-7996-510-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 292

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Informacja o autorach

 

Przedmowa

 

ROZDZIAŁ I

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP - rozważania ogólne (Halina Zięba-Załucka)

 

ROZDZIAŁ II

Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz dziedziczenia (Beata Stępień-Załucka)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do własności, innych praw majątkowych oraz dziedziczenia

Problematyka prawa do własności, innych praw majątkowych oraz dziedzi­czenia w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunałów

 

ROZDZIAŁ III

Wolność pracy (Grzegorz Pastuszko)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec wolności pracy

Problematyka wolności pracy w wybranych orzeczeniach Trybunału Konsty­tucyjnego

 

ROZDZIAŁ IV

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (Aldona Ziobro)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do bezpiecznych i higienicz­nych warunków pracy

Problematyka prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ V

Prawo do zabezpieczenia społecznego (Halina Zięba-Załucka)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do zabezpieczenia społecz­nego

Prawo do zabezpieczenia społecznego w wybranych orzeczeniach sądów

i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ VI

Prawo do ochrony zdrowia (Małgorzata Grzesik-Kulesza)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do ochrony zdrowia   

Problematyka prawa do ochrony zdrowia w wybranych orzeczeniach Trybu­nału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ VII

Pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych (Małgorzata Grzesik-Kulesza)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec pomocy i ochrony osób niepełno­sprawnych

Problematyka pomocy i ochrony osób niepełnosprawnych w wybranych

orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ VIII

Prawo do nauki (Beata Stępień-Załucka)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do nauki

Problematyka prawa do nauki w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ IX

Prawo do pomocy społecznej i ochrona rodziny (Halina Zięba-Załucka, Syl­wia Stecko)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do pomocy społecznej

i ochrony rodziny

Prawo do pomocy społecznej i ochrona rodziny w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ X

Ochrona praw dziecka (Joanna Uliasz)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec gwarancji ochrony praw dziecka

Problematyka ochrony praw dziecka w wybranych orzeczeniach sądów

i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ XI

Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzy­stania z dóbr kultury (Grzegorz Pastuszko)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec wolności twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzystania z dóbr kultury

Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, nauczania oraz korzy­stania z dóbr kultury w wybranych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ XII

Prawa jednostki w zakresie środowiska naturalnego (Joanna Uliasz)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec praw jednostki w zakresie środo­wiska naturalnego

Problematyka praw jednostki w zakresie środowiska naturalnego w wybra­nych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ XIII

Prawo do mieszkania (Dominika Wapińska)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec prawa do mieszkania

Problematyka prawa do mieszkania w wybranych orzeczeniach sądów i Try­bunału Konstytucyjnego

 

ROZDZIAŁ XIV

Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców (Beata Stępień-Załucka)

Rozważania ogólne

Kontekst międzynarodowy i unijny

Konstytucja RP z 1997 r. i ustawy wobec ochrony konsumentów, użytkowni­ków i najemców

Problematyka ochrony konsumentów, użytkowników i najemców w wybra­nych orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego

 

Wybrana literatura

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl