ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 52 (4/2017) 43,05zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 532

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 43,05 zł (z VAT)

 

Spis treści

Anna Murawska

Wzrost poziomu wykształcenia ludności jako szansa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej

Mieczysław Dobija

Niestandardowe źródła kapitału ludzkiego w rozwoju cywilizacji

Michał Gabriel Woźniak

Lessons from the Polish way of transformation

Marek Leszczyński

Bezpieczeństwo jako globalne dobro publiczne w kontekście problemu państw upadłych

Małgorzata Wosiek

Kapitał społeczny i jego relacje z czynnikami wytwórczymi

Wojciech Kozioł

Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw

Arkadiusz Tuziak

Innowacyjność i kapitał ludzki w rozwoju regionu

Renata Śliwa, Piotr Waląg

Industrializacja i deindustrializacja gospodarki. Przyczynek do dyskusji nad reindustrializacją gospodarki Polski

Joanna Spychała

Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne w gospodarce polskiej

Bogumiła Grzebyk

Rola instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w podnoszeniu jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich

Elżbieta Inglot-Brzęk

JST a organizacje pozarządowe – modele współpracy

Małgorzata Stec

Public E-administration Condition and Perspectives in Podkarpackie Voivodship

Tomasz Żminda, Jakub Bis

Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniui modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin

Anna Jonkisz-Zacny

Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego

Adam Gwiazda

Kontrowersyjna „polityka” kontroli urodzeń za pomocą aborcji

Krystyna Leśniak-Moczuk

Społeczeństwo równości czy zniewolone danetyzacją?

Dorota Pekasiewicz, Agata Szczukocka

Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce

Zygmunt Mazur, Janusz Pec

Analiza ryzyka II poziomu w 3-poziomowym hierarchicznym modelu zarządzania bezpie-czeństwem informacji uwzględniająca specyfiki statystyki publicznej

Gabriel Nowacki

Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych

Rafał Tuziak

„Big Data” w kontekście kapitału ludzkiego

Jędrzej Wieczorkowski

Akceptacja naruszenia prywatności w erze „Big Data”

Anton Dyndar

The influence of the Ukrainian and Polish population’s cultural activity on their economic development

Dorota Chmielewska-Muciek

Zależności korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyjnością małych przedsiębiorstw w Polsce

Maryna Milushyna

Corporative culture as an instrument of human resources management

Kamil Augustyn

Koncepcja oceny efektu spillover indywidualnej kreatywności pracowników przedsiębiorstw o zróżnicowanym stopniu know-how

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

Od edukacji do e-gospodarki. Kreatywność szansą na egalitaryzm globalny

Katarzyna Rzepka, Janusz Czerny

O humanizację myśli ekonomicznej

Edyta Gąsiorowska-Mącznik

Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości

Zofia Wyszkowska

Zarządzanie jakością usług medycznych w przychodniach lekarskich

Paweł Łukasik

Analiza problemów pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa

Marek Makowiec

Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych

Maria Sarama

Zmiany na rynku bankowości internetowej w Polsce w latach 2010–2015

Maciej Czaplewski

Podstawowe trendy i kierunki zmian na polskim rynku telefonii mobilnej

Teresa Mendyk-Krajewska

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w aspekcie realizacji e-usług

Marcin Krzesaj

Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW

Anna Pamuła, Beata Gontar

Rower miejski w Łodzi – ocena użytkowników

Ewa Prałat

Możliwości elektronicznych zakupów na polskim rynku B2B

Tomasz Śpiewak

Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce – szanse i zagrożenia dla zintegrowanego rozwoju

 

Wskazówki dla autorów

Wykaz osób recenzujących teksty zgłoszone do publikacji w roczniku 2017 czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” – zeszyty nr 49–52

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl