ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Polityka i Społeczeństwo, nr 4(15)/2017 (Studies in Politics and Society) 22,05zł

Redaktor naczelny: Agnieszka Pawłowska

ISSN: 1732-9639

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 216

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

MAREK PALCZEWSKI

Dylematy etyczne dziennikarstwa politycznego

BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI

Fake news – dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej

TOMASZ MIELCZAREK

„Resortowe” i „posmoleńskie” dzieci. Konflikty i podziały w ilustrowanych magazynach społecznych

WOJCIECH FURMAN

Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku

PAULINA OLECHOWSKA

Ideologiczne podziały mediów na gruncie teorii kultury dziennikarskiej Tho-masa Hanitzscha (rozważania na podstawie analizy treści czasopism „Press” i „Forum Dziennikarzy” z lat 2012–2016)

DOMINIKA POPIELEC

Afera taśmowa z 2014 roku jako przykład politycznego podziału w mediach – studium przypadku

JACEK H. KOŁODZIEJ

Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej

KATARZYNA BRZOZA, MONIKA KORNACKA-GRZONKA

Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku

ANNA SZWED-WALCZAK

Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku

ANETA BĄK, ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA

Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólnokrajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządow-ców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego

MAŁGORZATA POSYŁEK

Rola mediów społecznościowych w procesie budowania wizerunku kobiet prezydentów miast na przykładzie serwisu Facebook

BARTOSZ PIETRZYK

Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy

ALEKSANDRA HULEWSKA

Równa reprezentacja kobiet w mediach? Obecność polityczek w programach publicystycznych TVP – doniesienie wstępne

PAWEŁ KUCA

Powstanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony jako elementu budowy IV RP – analiza prasoznawcza wybranych dzienników ogólnopolskich

 

Sprawozdanie

 

WOJCIECH FURMAN

Druga polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów re-gionalnych i lokalnych z Ukrainy, Lwów/Rzeszów, 21 IX – 1 X 2017

 

Recenzenci artykułów w numerach 1(15)–4(15)/2017

 

Informacje dla Autorów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl