ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Procesy kierowania w administracji publicznej 26,25zł

Autor: Katarzyna Kłosowska-Lasek

ISBN: 978-83-7996-523-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 284

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Specyfika kierowania w administracji publicznej

1. System administracji publicznej

2. Pojęcie kierowania i jego odmiany

3. Pojęcie menedżera publicznego

4. Etapy procesu kierowania

Podsumowanie

 

Rozdział II

Przemiany w kierowaniu sprawami publicznymi

1. Modele organizacji administracji publicznej

A. Biurokratyczny model organizacji

B. Organiczny model organizacji

C. Model organizacji uczącej się

2. Zarządzanie publiczne jako nowe podejście do kierowania sprawami publicznymi

A. Tradycyjne zarządzanie publiczne

B. Nowe zarządzanie publiczne (NZP)

C. Public governance

D. Zarządzanie w Unii Europejskiej

Podsumowanie

 

Rozdział III

Poziomy zarządzania w administracji publicznej

1. Poziom Unii Europejskiej

A. Podział kompetencji

B. Metody tworzenia polityk unijnych

2. Poziom krajowy

3. Poziom regionalny i lokalny

4. Poziom urzędu organu administracji publicznej

5. Czynniki warunkujące podział kompetencji między poziomami makrostruktury administracji publicznej

A. Podstawowe zasady lokalizacji zadań publicznych w skali makrosystemu administracji

B. Lokalizacja centralna

C. Lokalizacja terenowa

D. Czynniki optymalizacji rozmieszczenia zadań publicznych w skali makrosystemu

Podsumowanie

 

Rozdział IV

Zarządzanie strategiczne

1. Pojęcie zarządzania strategicznego

2. Etapy zarządzania strategicznego

A. Analiza strategiczna

B. Wyznaczanie celów rozwojowych i opcji strategicznych

C. Realizacja strategii / wdrażanie programów funkcjonalnych

D. Kontrola strategiczna

3. Budżetowanie zadaniowe i wieloletnie planowanie finansowe

A. Wieloletni plan finansowy

B. Wieloletni plan inwestycyjny

C. Budżet zadaniowy

4. Systemy zapewnienia jakości w administracji publicznej

A. System zarządzania jakością (SZJ)

B. Kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management – TQM)

C. Różnica między SZJ a TQM

D. Modele oceny

Podsumowanie

 

Rozdział V

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć

A. Problem

B. Decydent

C. Decyzja

D. Rodzaje decyzji

2. Grupowe podejmowanie decyzji

3. Informacja w procesie decyzyjnym

4. Model racjonalny procesu decyzyjnego

A. Analiza sytuacji decyzyjnej

B. Opracowanie wariantów rozwiązań

C. Ocena wariantów rozwiązań i wybór najlepszego

D. Wdrożenie decyzji w życie

5. Pojęcie decyzji racjonalnej

6. Inne modele procesu decyzyjnego

Podsumowanie

 

Rozdział VI

Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i metod pracy przełożonego

1. Style kierowania

2. Techniki kierowania

A. Zarządzanie przez cele

B. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień

C. Zarządzanie przez komunikację

D. Zarządzanie przez konflikt

E. Zarządzanie przez partycypację

F. Zarządzanie przez wyjątki

3. Racjonalna organizacja pracy kierownika

A. Metodyka pracy przełożonego

B. Czas pracy kierownika i jego planowanie

C. Rola sekretariatu

D. Organizacja zebrań

4. Środki oddziaływań kierowniczych

A. Zarządzanie zasobami ludzkimi i proces kadrowy w administracji publicznej

B. Rodzaje oddziaływań kierowniczych

C. Pojęcie motywowania

5. Kontrola

A. Kontrola jako funkcja kierowania

B. Kontrola zarządcza

C. Audyt wewnętrzny

Podsumowanie

Bibliografia

Wykaz aktów normatywnych

Wykaz pozostałych źródeł

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-Wsparcie-Rozwój
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Kształcenie dorosłych dla potrzeb organizacji
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa broszurowa)
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl