ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego 29,50zł

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 23

 

Autor: Katarzyna Szara

ISBN: 978-83-7996-531-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 338

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,50 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1. Założenia badawcze

1.1. Problematyka badawcza

1.2. Cel i hipotezy

1.3. Metodyka i przedmiot badań

 

ROZDZIAŁ 2. Kapitał kreatywny w teorii nauk ekonomicznych

2.1. Identyfikacja i istota kreatywności

2.2. Kreatywność jako podstawa działań przedsiębiorczych i tworzenia innowacji

2.3. Miejsce kreatywności w teorii „twórczej destrukcji” J.A. Schumpetera

2.4. Istota teorii klasy kreatywnej R. Floridy

2.5. Zakres przedmiotowy kapitału kreatywnego

 

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie rozwoju w lokalnej przestrzeni terytorialnej z uwzględnieniem wymiaru gospodarczego i społecznego

3.1. Założenia rozwoju regionalnego i lokalnego

3.2. Lokalizacja jako wyznacznik rozwoju regionalnego

3.3. Teorie wzrostu i rozwoju

3.3.1. Przesłanki teorii wzrostu i rozwoju od góry

3.3.2. Znaczenie teorii wzrostu i rozwoju od dołu i mezoteorii

3.4. Uwarunkowania rozwoju lokalnego

 

ROZDZIAŁ 4. Identyfikacja działań lokalnych wpływających na rozwój kapitału kreatywnego

4.1. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki rozwoju lokalnego

4.2. Specyfika polityki rozwoju gospodarczego

4.3. Glokalizacja jako wynik procesów lokalizacji i globalizacji

4.4. Gmina jako lokalny system kreatywności rozwoju społeczno-gospodarczego

4.5. Podział i charakterystyka wybranych czynników determinujących występowanie kapitału kreatywnego

 

ROZDZIAŁ 5. Potencjał lokalny Podkarpacia w zakresie rozwoju kapitału kreatywnego

5.1. Podkarpacie jako terytorium ukierunkowane na rozwój  

5.2. Urzędy gmin jako miejsce do rozwoju kreatywności

5.2.1. Składowe kreatywności

5.2.2. Czynniki sprzyjające kreatywności na stanowisku pracy

5.2.3. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów i barier w urzędach gmin

5.3. Przedsiębiorczość i innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach jako środowisko dla kreatywności

5.4. Oddziaływanie infrastruktury kultury na rozwój lokalny

5.5. Determinanty i ograniczenia rozwoju lokalnego w opinii administracji i mieszkańców

 

ROZDZIAŁ 6. Ocena gmin województwa podkarpackiego według zmodyfikowanych zmiennych opisujących kategorie „3T”

6.1. Dobór wskaźników do analizy i charakterystyki gmin Podkarpacia ze względu na kategorię talentu, technologii, tolerancji i infrastruktury kultury

6.2. Zagregowana ocena gmin Podkarpacia w układzie przyjętych zmiennych

6.3. Potencjał gmin do aktywizacji kapitału kreatywnego

6.4. Znaczenie zmiennych opisujących kategorie „3T” w opinii respondentów

6.5. Typologia gmin na podstawie ocen zmiennych opisujących kategorie „3T” przez respondentów

 

ROZDZIAŁ 7. Kierunki rozwoju kapitału kreatywnego w gminach i ich związek z determinantami rozwoju

7.1. Wpływ uwarunkowań na rozwój kapitału kreatywnego

7.2. Nowe czynniki aktywizujące kapitał kreatywny

7.3. Związki ocen czynników z lokalizacją i oceną rozwoju lokalnego

7.4. Budowa koncepcyjnego modelu rozwoju kapitału kreatywnego na poziomie lokalnym

7.5. Komparatywna konfrontacja wyników badań własnych i obcych w aspekcie uwarunkowań rozwoju kapitału kreatywnego

 

Podsumowanie i wnioski

 

Bibliografia

 

Aneks

 

Summary

 

Wykaz tabel, rysunków, wykresów, map

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Wykaz wykresów

Wykaz map

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl