ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Dydaktyka Polonistyczna nr 3(12)/2017 26,25zł

Redaktor: Alicja Jakubowska-Ożóg

ISSN: 2451-0939
Rok wydania: 2017

Liczba stron: 260
Format: B5
Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

"Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

 

Spis treści

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

 

ROMAN MAGRYŚ

Gry polityczne z tekstami literackimi Romana Bratnego w polskich czasopismach społeczno-kulturalnych z lat osiemdziesiątych XX wieku

WIESŁAW SETLAK

Rozdźwięki i współbrzmienia, czyli o naturze i kulturze w prozie Andrzeja Stasiuka

JUSTYNA KWOLEK

Outsiderzy poszukujący sensu życia (Mury Hebronu, Biały kruk, Przez rzekę, Dziewięć, Taksim)

ERWINA DYBISZ

„Choć znałam tę rzekę tylko z wysokiego mostu, pozostanie dla mnie czymś najlepszym, co może być” – kresowe retrospekcje w twórczości Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz

JOANNA KOGUT

Doświadczenie Krzyża w świadectwach poetyckich

MARIUSZ PACION

Aksjologiczny wymiar kobiecości w poezji Stanisława Grochowiaka

ANNA GODOS

Piękno, rozkosz, nieśmiertelność, czyli co fascynuje współczesną młodzież w powieściach o tematyce wampirycznej

PAULINA BARNAŚ

O ciszy i milczeniu w piosenkach rockowych

KATARZYNA STARK

Jerzy Nowosielski – „Maestro od marzenia”

ANNA STELIGA

Jak „czytać” dzieło sztuki plastycznej?

MIROSŁAW CZARNIK, AGATA FROŃ

Konkurs Sienkiewiczowski 2016 – refleksje po sukcesie / Sienkiewiczowska sztuka opowiadania

BEATA KOTELNICKA

Jak uczyć o Holokauście w szkole ponadgimnazjalnej?

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

 

MAŁGORZATA BORTLICZEK

Historyczny i współczesny językowo-kulturowy obraz stolic Polski na łamach czasopisma „Kumpel” / 2017

MIROSŁAW GRZEGÓRZEK

W sieci szkolnych gatunków (auto)prezentacyjnych. W poszukiwaniu prototypu

ALINA CYBULSKA-WAL

Nauka argumentacji – kształcenie krytycznego myślenia

BARBARA SZCZERBIŃSKA

Zeszyt kontaktów jako narzędzie komunikacji szkolnej

ELŻBIETA MAZUR

Kompetencje tekstotwórcze w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie B2 i C1 (na przykładzie tekstu argumentacyjnego)

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 

DOROTA KARKUT

Byłaś moim niebem…, czyli o miłości, która nie umiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl