ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Średniowieczni władcy i ich otoczenie, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 5 36,75zł

Redakcja: Jerzy Sperka, Karol Kollinger

ISBN: 978-83-7996-526-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 386

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

JERZY SPERKA, Wprowadzenie

PIOTR BOROŃ, Palatyn – wojewoda – żupan. Tytuły i zakres władzy

najwyższego urzędnika w krajach słowiańskich we wczesnym średniowieczu

LEONTIJ WOJTOWYCZ, Fenomen halickich bojarów i ich stosunki z książętami

KRZYSZTOF GUZIKOWSKI, Słowianie i Niemcy w otoczeniu zachodniopomorskiego księcia Barnima I (1234–1278) – powstanie nowej elity władzy

MAREK SMOLIŃSKI, [...] familiaris nostri specialiter et dilectusJoannici w służbie władców Czech i Rzeszy Niemieckiej w dobie odnowienia Królestwa Polskiego w 1295 roku

JERZY RAJMAN, „Ludzie króla” wśród mieszkańców Krakowa w XIV wieku. Rzemieślnicy i usługodawcy

JERZY SPERKA, Rycerze śląscy w służbie i otoczeniu królów Polski

w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku

MICHAŁ PAWLAK, Demetriusz Pepagomenos: sylwetka bizantyńskiego medyka i jego rola w dziejach dynastii Paleologów w pierwszej połowie XV wieku

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI, Kujawscy, dobrzyńscy i łęczyccy faworyci Władysława Jagiełły

BOŻENA CZWOJDRAK, Skład narodowościowy dworów polskich królowych w późnym średniowieczu

ZOFIA WILK-WOŚ, Między kancelarią królewską a biskupią – o drogach i kierunkach kariery notariuszy kancelarii królewskiej w późnośredniowiecznej Polsce

JANUSZ GRABOWSKI, Współpracownicy i dworzanie Janusza II, księcia mazowieckiego (1471–1495). Ze studiów nad otoczeniem władców prowincjonalnych w późnym średniowieczu

TOMASZ ROMBEK, Elżbieta Rakuska wobec otoczenia Kazimierza IV Jagiellończyka (1454–1492)

KAROL NABIAŁEK, Z dworu książęcego na dwór królewski. Zmiana w elitach władzy w Polsce w początkach panowania Zygmunta I Starego

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
Badania interdyscyplinarne, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 4
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2
Interlinguales und -kulturelles Sprachhandeln: Interdisziplinäre Perspektiven, Bd. 2
Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia
Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia
Practical linguistics
Practical linguistics
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2
POE-LAND. Studia i szkice
POE-LAND. Studia i szkice
Language Typology. Preliminaries and Principles
Language Typology. Preliminaries and Principles
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl