ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 1–2 2,10zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 228
Cena: 2,16 (z VAT)
Spis treści: Zbigniew Krawczyk – Aksjologiczne uwarunkowania turystyki, Ryszard Asienkiewicz – Społeczne uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Ryszard Muszkieta, Michał Bronikowski – Wybrane komponenty zdrowego stylu życia studentów wychowania fizycznego, Grzegorz Nowicki – Czas wolny i aktywność ruchowa studentek WSP w Bydgoszczy, Marek Napierała – Sprawność motoryczna studentów rozpoczynających studia w WSP w Bydgoszczy w latach 1986, 1990 i 1995, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz – Budowa somatyczna studentów i studentek zielonogórskiej WSP na tle środowisk akademickich Polski, Piotr KunyszZ badań nad kierunkiem asymetrii funkcjonalnej oraz wielkością asymetrii czynnościowej studentów II roku AWF we Wrocławiu, Stanisław Hojda – Zjawiska zmian sprawności fizycznej studentów pierwszego roku studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w okresie 10 lat (lata 1987–1977), Iwona Szczawińska, Bartłomiej Jończy – Zmiany składu ciała u otyłych w wyniku leczenia redukującego masę ciała, Mirosława Rokitiańska – Zachowania higieniczne w aspekcie ontogenezy człowieka, Mirosława Rokitiańska – Zachowania higieniczne dzieci i młodzieży z korektorami wad zgryzu, Jarosław Rożnowski, Lidia Cymek, Monika Drozd, Sławomir Jeka, Wojciech Czarny, Robert Czaja – Wpływ niektórych czynników środowiskowych na rozwój dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Pomorza w końcu lat 90. i na początku XXI wieku, Jarosław Rożnowski, Monika Drozd, Sławomir Jeka, Wojciech Czarny, Robert Czaja – Ocena zaawansowania w rozwoju fizycznym oraz próba zastosowania wskaźnika wględnej masy ciała (BMI) do oceny stopnia otłuszczenia dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Pomorza w końcu lat 90. i początku XXI wieku, Władimir Bożiłow, Jarosław Rożnowski, Danuta Fus, Monika Drozd, Robert Czaja, Wojciech Czarny – Siatki centylowe dla dzieci i młodzieży z regionów podkarpackiego, Pomorza Środkowego, i radomskiego, Bohdan Gworys, Sławomir Jeka, Dominika Bożiłow, Robert Czaja, Wojciech Czarny, Monika Drozd – Cephalometry of human foetuses in view of somatic and ultrasound measurements, Krzysztof Stachewicz – Czy etyka lekarska jest potrzebna? Kilka refleksji metaetycznych, Krystyna Sterkowicz, Stanisław Sterkowicz – Zajęcia wychowania fizycznego w opinii studentek Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Rafał Pawłowski – Deklarowany a rzeczywisty udział studentów w rekreacji fizycznej, Magdalena Swaryczewska, Augustyn Ormanty – Kalwaria Zebrzydowska. Światowe dziedzictwo kulturowe i naturalne. Dzieje – wartości – ochrona i promocja, Ewa Cwanek-Florek – Pamiątki po Polakach na wiedeńskim Starym Mieście Innere Stadt, Wojciech J. Cynarski – Profesor Władimir Bożiłow – 70 lat życia i pół wieku pracy, Wojciech J. Cynarski – Nauczyciele łagodnej drogi, Wojciech J. Cynarski – VI Międzynarodowy Kongres Naukowy “Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich”, Wojciech J. Cynarski – 135. rocznica powstania TG “Sokół”, jej wpływ na rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich – ogólnopolska konferencja naukowa, Wojciech J. Cynarski – Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Humanistyczna teoria dalekowschodnich sztuk i sportów walki – koncepcje i problemy”, Wojciech J. Cynarski, Sławomir Drozd – Postmodern Culture and Olympic Humanism – Treats and Hopes. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji 1st Eurobaltic Academy of Sport Humanism Conference.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  25, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 25, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 3
Sport in the Context of Social Sciences
Sport in the Context of Social Sciences
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 8, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1
Linguistic Foundations of Ideography. Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries
Linguistic Foundations of Ideography. Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries
Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology, wyd. II
Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology, wyd. II
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  14, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 14, Seria Filologiczna, Studia Anglica Resoviensia 2
Sport for All. As a Form of Education
Sport for All. As a Form of Education
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl