ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Resocjalizacja nieletnich. Aktualne dylematy instytucji resocjalizacyjnych, red. P. Witek 0,00zł

Redakcja: Paweł Witek
ISBN:
978-83-7996-383-6
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 376
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: … zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA NIEDOSTOSOWANIA

SPOŁECZNEGO NIELETNICH

 

dr Magdalena Ewa Ruszel

Dysfunkcja a patologia w rodzinie

 

dr Aneta Paszkiewicz

Zagrożenia wynikające ze skracania dystansu w wychowaniu w rodzinie

 

dr Monika Abucewicz

Systemowe uwarunkowania niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

 

dr Katarzyna Pawełek

Drogi prowadzące nieletnich do przestępczości

 

CZĘŚĆ II. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC

NIELETNICH I RODZIN ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ

 

prof. UO dr hab. Edward Nycz

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodego pokolenia w Polsce

 

dr hab. Jadwiga Daszykowska

Kościół wobec problemów czasu wolnego – kontekst profilaktyki zagrożeń i promowania wartości re-creatio

 

dr Beata Janeczko

Świetlica środowiskowa jako element profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym

 

ks. dr Bronisław Wyczawski

Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego

 

CZĘŚĆ III. WSPÓŁCZESNE NURTY RESOCJALIZACJI

NIELETNICH I ZAGROŻENIA PATOLOGIĄ

 

dr Sylwester Bębas

Historyczno-kulturowe uwarunkowania kształtowania się systemu wychowania i resocjalizacji nieletnich w Polsce

 

dr Agnieszka Barczykowska

Model ryzyka i model dobrego życia w resocjalizacji nieletnich – od sporu do kooperacji

 

dr hab. Jerzy Nikołajew

Religijne programy resocjalizacyjne młodocianych więźniów w USA, Szwecji i Polsce jako specyficzna realizacja prawa do nauczania religii w zakładzie karnym

 

dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Patologiczne zachowania związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej

 

CZĘŚĆ IV. AUTORYTET WOBEC WYZWAŃ

RESOCJALIZACYJNYCH

 

ks. dr Antoni Michno

Być wychowawcą – trudne, ale konieczne zadanie. Autorytet w resocjalizacji

 

dr Anna Dominika Chmielewska

Podopieczny kuratora sądowego w kontekście rozważań nad relacją kuratora z nieletnim sprawcą czynu zabronionego

 

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk

Kompetencje i umiejętności pedagoga w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

 

dr Anna Janus-Dębska

Rodzinny kurator sądowy w dobie nowych wyzwań

 

ks. dr Bogdan Krempa

Autorytet katechety w procesie resocjalizacji nieletnich w ośrodkach szkolno-wychowawczych

 

dr Paweł Szczepaniak

O roli coacha, mistrza i autorytetu w resocjalizacji

 

CZĘŚĆ V. SYSTEM INSTYTUCJONALNY WOBEC

ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH NIELETNICH

 

prof. UG, dr hab. Robert Opora, dr Wiesław Nynca

Zakłady poprawcze w przestrzeni instytucjonalnych działań resocjalizacyjnych

 

dr hab. Iwona Wagner

Alternatywne formy pracy resocjalizacyjnej wobec nieletnich przestępców – na przykładzie mediacji

 

dr Magdalena Łuka

Mediacje w sprawach nieletnich

 

dr hab. Justyna Siemionow

Organizacja procesu resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w wymiarze indywidualnym i grupowym. Propozycja oceny jego skuteczności

 

Noty o autorach

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu maj 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl