ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej 22,05zł

Autor: Ewa Nidecka

ISBN: 978-83-7996-529-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 228

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp

ROZDZIAŁ 1

Główne nurty i kierunki rozwojowe w muzyce europejskiej w XX wieku wobec idei epoki

1.1. Zagadnienia wstępne

1.2. Spuścizna modernizmu

1.3. Neoklasycyzm

1.3.1. Narodziny neoklasycyzmu we Francji

1.3.2. „Nowa rzeczowość” w Niemczech

1.4. Folkloryzm

1.4.1. Wpływ twórczości I. Strawińskiego na kształt europejskiego folkloryzmu

1.4.2. Wpływ twórczości B. Bartóka na kształt europejskiego folkloryzmu w świetle jego badań etnograficznych

1.4.3. Folkloryzm w wybranych krajach słowiańskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

1.4.3.1. Znaczenie twórczości L. Janáčka w Czechach

1.4.3.2. Znaczenie twórczości E. Suchoňa na Słowacji

1.4.3.3. Znaczenie twórczości G. Enescu w Rumunii

1.5. Dodekafonia i serializm

1.5.1. Osiągnięcia szkoły wiedeńskiej

1.5.2. Koncepcja techniki serialnej K. Stockhausena i P. Bouleza

1.6. Muzyka elektroakustyczna w świetle osiągnięć awangardy europejskiej

1.7. Postmodernizm – nowy wymiar duchowości

ROZDZIAŁ 2

Główne nurty i kierunki rozwojowe w twórczości kompozytorów polskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku

2.1. Polska awangarda muzyczna drugiej połowy XX wieku

2.1.1. Kontekst społeczno-polityczny i kulturowy wobec głównych tendencji rozwojowych polskiej twórczości kompozytorskiej

2.1.2. Tematyka i zainteresowania twórcze

2.2. Twórczość kompozytorów polskich wobec głównych nurtów europejskich

2.2.1. Wpływy francuskie na polski neoklasycyzm

2.2.2. Folkloryzm w muzyce polskiej XX wieku i następnego stulecia

2.2.2.1. Muzyka ludowa jako inspiracja w polskiej twórczości kompozytorskiej. Przegląd problematyki

2.2.2.2. Znaczenie twórczości K. Szymanowskiego w rozwoju folkloryzmu w twórczości kompozytorów polskich drugiej połowy XX wieku

2.2.2.3. Wpływ twórczości B. Bartóka i innych kompozytorów europejskich na rozwój folkloryzmu w Polsce

2.2.2.4. Oblicza polskiego folkloryzmu w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku: od W. Lutosławskiego do H.M. Góreckiego

2.2.3. Dodekafonia i serializm w realiach muzyki polskiej

2.2.4. Muzyka elektroakustyczna w działalności Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia

2.2.5. Idee postmodernizmu w twórczości kompozytorów polskich ostatniej fazy

Bibliografia

Spis przykładów muzycznych

Indeks nazwisk

Synopsis

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl