ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne 30,45zł

Redaktorzy: Kazimierz Szmyd, Zofia Frączek, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Małgorzata Marmola

ISBN: 978-83-7996-535-9

ISSN: 2300-9888

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 386

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 30,45 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Contents

Wprowadzenie

 

Część I

HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ

 

Jan Szmyd, Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia.

Wyzwania społeczne i pedagogiczne

Kazimierz Rędziński, Działalność Koła im. Bernarda Goldmana Towarzystwa Szkoły

Ludowej we Lwowie (1905–1914)

Roman Pelczar, System kar i nagród w szkołach ludowych w Galicji

Krzysztof Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku

XX wieku

Jerzy Potoczny, Teatry włościańskie w Galicji autonomicznej – geneza powstania,

działalność i znaczenie społeczno-kulturowe

 

Część II

AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA

I ROZWOJU CZŁOWIEKA

Kazimierz Szmyd, Wartości i antywartości. W stronę szkoły aksjologicznie uniwersalnej

Łukasz Chodorowski, Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalność

aborcji – konteksty filozoficzne i edukacyjne

Łukasz Brózda, Podmiotowość w wychowaniu – perspektywa personalistyczna

 

Część III

RODZINA I SZKOŁA - WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA,

WYCHOWANIA I OPIEKI

Tomasz Gosztyła, Elżbieta Trubiłowicz, Postawy rodzicielskie samotnych matek

dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych

Zofia Frączek, Child’s rights and their respecting in perception of teachers

Barbara Lulek, Powinności – pozory – inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji

rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych

Sławomir Cudak, Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych

przez dorastającą młodzież

Ewa Markowska-Gos, Szczęście małżeńskie mieszkańców Podkarpacia – wybrane aspekty

 

Część IV

PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW

EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Krystyna Barłóg, Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością

intelektualną

Małgorzata Marmola, Style radzenia sobie ze stresem przez matki dzieci z niepełnosprawnością

Zbigniew Chodkowski, Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe

zakłócenia i bariery

Icíar Nadal García, Carmen Fernández Amat, Francisco José Balsera Gomez,

Emotional education in teacher training through music

 

Część V

UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE

WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Tadeusz Aleksander, Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej

społeczności

Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca

szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych

Juan Ramón Soler Santaliestra, Rebeca Soler Costa, A case study for the design

and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree:

didactic strategies and methodology

Rebeca Soler Costa, Juan Ramón Soler Santaliestra, Using modern technologies

in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio)

Recenzenci i procedura recenzowania

Indeksacja w bazach danych

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Tomasz Dąbal 1890-1937, wyd. 2
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl