ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Przedsiębiorstwo i Region nr 9/2017 19,95zł

Redaktor zeszytu: Agata Pierścieniak

ISSN: 2080-458X

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 174

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

KAMIL AUGUSTYN

Paradygmat sektora kreatywnego w ujęciu teoretycznym

ROMAN FEDAN, KRZYSZTOF REJMAN

Zmiany w przestrzeni użytkowej regionu podkarpackiego w następstwie procesów urbanizacyjnych i transportowych

DOROTA RAJKOWSKA, AGATA PIERŚCIENIAK

Uwarunkowania skutecznego planowania strategicznego na przykładzie planowania infrastruktury lotniczej

MICHAŁ ADAM LEŚNIEWSKI

Ekorozwojowy Trójkąt Relacji Rozwoju Przedsiębiorstw – wyniki badań ankietowych

LESŁAW NIEMCZYK

Mikrobrowary jako element rozwoju regionalnego w Polsce i na Podkarpaciu

ŁUKASZ FURMAN

Znaczenie wybranych dochodów podatkowych pobieranych przez organy podatkowe w województwie mazowieckim w dochodach budżetu państwa

MIROSŁAW SOŁTYSIAK

Wiedza i aktywność seniorów w zakresie budżetu partycypacyjnego

RENATA NESTEROWICZ

Ocena wybranych wyników finansowych MSP i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju

ZBIGNIEW KOLAK

Wybrane innowacje wdrożone przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, ich źródła a wybory konsumentów miasta Tarnowa w latach 2014–2016

BARBARA FURA

Przykład oceny efektywności wybranych społecznie odpowiedzialnych organizacji – podejście DEA

IRENEUSZ KOZERA

Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru modelu dystrybucji opartego o marketing wielopoziomowy

PAULINA FILIP, MARIOLA GRZEBYK, ANNA BÁNOCIOVÁ, ALENA ANDREJOVSKÁ

Comparision of tax systems of Poland and Slovak Republic

ENRIQUE CLAVER-CORTÉS, MAYIYA GONZÁLEZ ILLESCAS, PATROCINIO CARMEN ZARAGOZA-SÁEZ, MÓNICA VARGAS JIMÉNEZ

Knowledge management in cocoa artisanal firms. The case of ‘El Oro’ province (Ecuador)

SYLWESTER KOZAK, ANH THI MAI HOANG

Vietnam Asset Management Company as a tool for improving asset quality of Vietnamese banks

JOSEPH OHIMOR

Owner/Manager Core Competencies in Enterprise Performance in SMEs – Selected Competency Models

MAGDALENA PANASIUK

Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl