ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018) 39,90zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 500

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 39,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Michał A. Michalski

Gospodarka zaczyna się w rodzinie – kondycja rodziny a rozwój społeczno-gospodarczy

Paweł Młodkowski

Economic growth in the EMU before and after 1999

Michał Gabriel Woźniak

Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego

Mieczysław Dobija

Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy

Piotr Wiatrowski

Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne

Leszek Klukowski

Koncepcje nowelizacji ustawodawstwa ograniczającego dług publiczny i zarządzanie długiem

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Rola państwa w kształtowaniu innowacyjności gospodarek

Leszek Kwieciński

Zasadność i skuteczność koordynacji polityki proinnowacyjnej w Polsce na przykładzie nowego mechanizmu NCBR „Wspólne Przedsięwzięcie”

Jarosław Mielcarek

Niski poziom innowacyjności gospodarki i stopy wzrostu PKB – hipoteza głównego czynnika wyjaśniającego

Krystyna Leśniak-Moczuk

Regionalizm w teorii i praktyce

Tomasz Żminda

Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury branżowej inwestycji przedsię­biorstw przemysłowych w Polsce

Tomasz Cieślik, Kamila Górowska, Klaudia Metelska, Adam Szurlej

Zużycie gazu ziemnego w podziale na województwa

Marcin Jędrzejczyk

Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej. Teoria i praktyka

Ireneusz Dąbrowski

Wpływ zmian kursowych CHF a kształtowanie dochodów kredytobiorców

Katarzyna Wojtaszczyk

Rola pracodawcy w kreowaniu zdrowego trybu życia w świetle oczekiwań przedstawicieli generacji milenijnych

Barbara Chmielewska

Gospodarstwa opiekuńcze odpowiedzią na potrzebę społeczną

Paweł Łukasik

Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych

Aliaksei Zhurauliou, Sergiy Gerasymenko

Perspectives of transformational shifts in Ukraine and Poland through the prism of values survey

Ryszarda Bolonek

Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji

Małgorzata Godlewska

Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw sektora MSP

Marta Kawa, Maria Grzybek

Instytucjonalne formy wspierania rozwoju spółdzielni socjalnych

Małgorzata Gajda-Kantorowska

Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe

Piotr Sołtyk

Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce

Olga Hnatyszak

Uczelnia nowej generacji – redefinicja instytucjonalna uczelni

Sabina Kaczmarczyk-Kuruc

Proces szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie polskich organizacji

Karolina Lelek

Zarządzanie wiedzą i potencjał społeczny organizacji w kontekście jej rozwoju

Barbara Oliwkiewicz

Godziwa płaca minimalna jako determinanta zintegrowanego rozwoju

Agnieszka Krzemień

O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia

Krzysztof Badyda

Aktualne problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej

Grzegorz Niewiński, Adam Rajewski

Ekonomiczne uwarunkowania pracy elektrowni szczytowej na paliwa gazowe w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Иван Рекун

Формирование экономической безопасности предприятий железнодорожного тра- нспорта Украины в условиях реформирования отрасли

Arkadiusz Tuziak

Klastry jako stymulatory rozwoju regionalnego

Elżbieta Szczygieł, Teresa Piecuch

Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju

Bożena Karwat-Woźniak

Znaczenie Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemią rolną i kształtowaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa

Agnieszka Marszałek

Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?

Natalia Maruszewska, Małgorzata Miśniakiewicz

O potrzebie konsolidacji systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce

 

Wskazówki dla autorów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl