ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego 47,25zł

Autor: Kinga Fink

ISBN: 978-83-7996-548-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 576

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 47,25 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

1. ZWIĄZKI KORNELA UJEJSKIEGO Z MUZYCZNYM ŚRODOWISKIEM LWOWA

1.1. Kultura muzyczna Lwowa w II połowie XIX wieku

1.2. Muzyczne zainteresowania Ujejskiego

1.3. Muzyczne kontakty Ujejskiego w artystycznych salonach Lwowa i okolic

2. MUZYCY W ŻYCIU POETY

2.1. Spotkania z braćmi Lipińskimi

2.2. Znajomość z Lisztem i Chopinem

2.3. Kontakty z Marcelim Madejskim, Ludwikiem Markiem oraz Józefem Kareszem i pierwsze umuzycznienia poezji Ujejskiego

2.4. Zainteresowanie Stanisława Niewiadomskiego poezją Ujejskiego

2.5. Nierozerwalne związki z Józefem Nikorowiczem

2.6. Muza i miłość poety – pianistka Leonia Wildowa

2.7. Przyjacielskie kontakty z Karolem Mikulim

2.8. Pochwała sztuki wykonawczej koncertujących we Lwowie artystów

3. WIERSZE UJEJSKIEGO INSPIROWANE MUZYKĄ

3.1. Geneza wierszy

3.2. Edycje wierszy

3.3. Charakterystyka utworów muzycznych jako poetyckich pierwowzorów

3.4. Relacja muzyka–wiersz

3.5. Poetyckie translacje muzyki przez Ujejskiego w opinii krytyków

4. MUZYCZNA RECEPCJA WIERSZY UJEJSKIEGO INSPIROWANYCH MUZYKĄ

4.1. Wykaz muzycznych opracowań wierszy Ujejskiego

4.2. Autorzy muzycznych opracowań wierszy Ujejskiego inspirowanych muzyką

4.3. Typy utworów muzycznych i sposoby muzycznego wykorzystania wierszy

4.3.1. Opracowania

4.3.2. Utwory oryginalne

4.4. Cytaty oraz nawiązania do Chorału Nikorowicza i Ujejskiego w utworach innych kompozytorów

4.5. Dzieje wydań muzycznych opracowań ,,muzycznych” wierszy Ujejskiego

4.6. Publiczne wykonania oraz edycje fonograficzne najpopularniejszych opracowań muzycznych

5. MUZYCZNA RECEPCJA INNYCH WIERSZY UJEJSKIEGO

5.1. Wykaz kompozycji do tekstów innych wierszy Ujejskiego w kontekście przejawów obecności tej poezji w kulturze

5.2. Autorzy kompozycji muzycznych

5.3. Okoliczności powstania innych wierszy oraz ich tematyka

5.4. Cechy umuzycznionych wierszy a sposoby ich opracowań muzycznych

5.5. Publikacje utworów muzycznych z tekstem innych wierszy

5.6. Publiczne wykonania kantat i pieśni do słów Ujejskiego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

A. Źródła

A.1. Źródła archiwalne

A.2. Źródła drukowane

A.3. Rękopisy i druki utworów poetyckich

A.4. Rękopisy i druki utworów muzycznych

A.5. Listy

A.6. Wspomnienia, pamiętniki

A.7. Wywiady

A.8. Prasa

B. Bibliografie, katalogi, repertuary

C. Encyklopedie, słowniki, leksykony

D. Opracowania poświęcone Kornelowi Ujejskiemu

E. Opracowania dotyczące kultury muzycznej XIX i XX wieku oraz historii i teorii muzyki

F. Opracowania dotyczące Chopina i Beethovena

G. Opracowania z zakresu dziejów i teorii literatury oraz dotyczące związków literacko-muzycznych (w tym uwzględniające twórczość K. Ujejskiego)

H. Opracowania z zakresu historii polityczno-społecznej oraz dziejów kultury w XIX i XX wieku

ANEKSY

I. Katalog wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

II. Katalog utworów muzycznych do wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

III. Katalog innych wierszy Kornela Ujejskiego oraz utworów muzycznych z ich tekstem

IV. Katalog wierszy Kornela Ujejskiego dedykowanych muzykom

V. Teksty wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

VI. Teksty innych wierszy Kornela Ujejskiego wykorzystanych przez kompozytorów

VII. Teksty wybranych wierszy dedykowanych muzykom

VIII. Kalendarium życia i twórczości Kornela Ujejskiego

Spis ilustracji, tabel i przykładów nutowych

Indeks utworów poetyckich, dramatycznych, publicystycznych i tekstów wspomnieniowych Kornela Ujejskiego

Indeks osób

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914)
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl