ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4 2,10zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 184
Cena: 2,10 zł (z VAT)

 

Spis treści: Ryszard Asienkiewicz – Zróżnicowanie typologiczne młodzieży zielonogórskiej WSP w świetle  metody Heat-Carter, Andrzej Malinowski –Kształtowanie się siły mięśni zginaczy rąk oraz mięśni stopy u chłopców i dziewcząt z Łodzi w wieku 7–15 lat, Irena Momola, Anna Bednarz – Stan postawy ciała dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa, Irena Momola – Ruchomość w wybranych stawach i jakość postawy ciała u dzieci w wieku 14–15 lat, Věra ŠotkovskáZmiany wytrzymałości i sprawności fizycznej u kobiet 20–25-letnich pod wpływem akt­y­wno­ści sportowo-rekreacyjnej, Justyna Lenik – Rozwój somatyczny dziewcząt w wieku 7–16 lat z SP nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Przemyślu na tle materiału porównawczego, Lidia Cymek, Jarosław Różnowski – Stan rozwoju biologicznego dzieci wiejskich z Kociewia na tle warunków społeczno-ekonomicznych, Lidia Cymek, Jarosław Różnowski – Stan rozwoju biologicznego dzieci wiejskich z Kościerzyny, Lidia Cymek, Jarosław Rożnowski, Wojciech Czarny, Robert Czaja, Monika Drozd – Rozwój fizyczny dzieci wiejskich z Pomorza badanych w latach 1986–1990 i 1996–1999 w zależności od wieku ich rodziców, Bohdan Gworys, Sławomir Jeka, Dominika Bożiłow, Danuta Fus, Monika Drozd, Sławomir DrozdRelative growth of metric features of head in human foetal period, Andrzej Kostencki – Korelacje cech somatycznych  i sprawności motorycznej studentów i studentek ATR w Bydgoszczy, I. Miskowiec, J.J. Klawe, M. Tafil-Klawe, A. Laudencka – Consequences of Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński –Powstanie i działalność European Association for Sociology of Sport (EASS), Danuta Fus – Działalność sieci szkół promujących zdrowie w województwie podkarpackim, Danuta Fus – Edukacja prozdrowotna w szkołach promujących zdrowie, Bartłomiej Czarnota, Ewa Nowosad-Sergeant – Błędy popełniane podczas nauki pływania, Bartłomiej Czarnota, Ewa Nowosad-Sergeant – Kryterium wieku dziecka w nauce pływania, Wojciech Bojorek – Postawy uczniów kończących szkołę podstawową wobec kultury fizycznej, Krzysztof Śmiechowski – Początki i rozwój sportu żydowskiego, Jerzy Rut, Paweł Rut, Wojciech J. Cynarski – Turystyka pielgrzymkowa, Aleksandra Górecka, Magdalena Mróz, Dagmara Sądecka – Renesansowe rezydencje Podkarpacia, Wojciech J.  Cynarski – Naukowe Sympozjum EASS w Rzeszowie, Wojciech J. Cynarski – Rekreacja, kultura i turystyka w zagospodarowaniu czasu wolnego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, AWFiS Gdańsk, 28–29 listopada 2002, Aneta Tendelska – Recenzja książki Wojciecha J. Cynarskiego pt. „Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?” Rzeszów 2002.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl