ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4 2,10zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 184
Cena: 2,10 zł (z VAT)

 

Spis treści: Ryszard Asienkiewicz – Zróżnicowanie typologiczne młodzieży zielonogórskiej WSP w świetle  metody Heat-Carter, Andrzej Malinowski –Kształtowanie się siły mięśni zginaczy rąk oraz mięśni stopy u chłopców i dziewcząt z Łodzi w wieku 7–15 lat, Irena Momola, Anna Bednarz – Stan postawy ciała dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa, Irena Momola – Ruchomość w wybranych stawach i jakość postawy ciała u dzieci w wieku 14–15 lat, Věra ŠotkovskáZmiany wytrzymałości i sprawności fizycznej u kobiet 20–25-letnich pod wpływem akt­y­wno­ści sportowo-rekreacyjnej, Justyna Lenik – Rozwój somatyczny dziewcząt w wieku 7–16 lat z SP nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Przemyślu na tle materiału porównawczego, Lidia Cymek, Jarosław Różnowski – Stan rozwoju biologicznego dzieci wiejskich z Kociewia na tle warunków społeczno-ekonomicznych, Lidia Cymek, Jarosław Różnowski – Stan rozwoju biologicznego dzieci wiejskich z Kościerzyny, Lidia Cymek, Jarosław Rożnowski, Wojciech Czarny, Robert Czaja, Monika Drozd – Rozwój fizyczny dzieci wiejskich z Pomorza badanych w latach 1986–1990 i 1996–1999 w zależności od wieku ich rodziców, Bohdan Gworys, Sławomir Jeka, Dominika Bożiłow, Danuta Fus, Monika Drozd, Sławomir DrozdRelative growth of metric features of head in human foetal period, Andrzej Kostencki – Korelacje cech somatycznych  i sprawności motorycznej studentów i studentek ATR w Bydgoszczy, I. Miskowiec, J.J. Klawe, M. Tafil-Klawe, A. Laudencka – Consequences of Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński –Powstanie i działalność European Association for Sociology of Sport (EASS), Danuta Fus – Działalność sieci szkół promujących zdrowie w województwie podkarpackim, Danuta Fus – Edukacja prozdrowotna w szkołach promujących zdrowie, Bartłomiej Czarnota, Ewa Nowosad-Sergeant – Błędy popełniane podczas nauki pływania, Bartłomiej Czarnota, Ewa Nowosad-Sergeant – Kryterium wieku dziecka w nauce pływania, Wojciech Bojorek – Postawy uczniów kończących szkołę podstawową wobec kultury fizycznej, Krzysztof Śmiechowski – Początki i rozwój sportu żydowskiego, Jerzy Rut, Paweł Rut, Wojciech J. Cynarski – Turystyka pielgrzymkowa, Aleksandra Górecka, Magdalena Mróz, Dagmara Sądecka – Renesansowe rezydencje Podkarpacia, Wojciech J.  Cynarski – Naukowe Sympozjum EASS w Rzeszowie, Wojciech J. Cynarski – Rekreacja, kultura i turystyka w zagospodarowaniu czasu wolnego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, AWFiS Gdańsk, 28–29 listopada 2002, Aneta Tendelska – Recenzja książki Wojciecha J. Cynarskiego pt. „Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?” Rzeszów 2002.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl