ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 53 (1/2018) 32,55zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 386

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 32,55 zł (z VAT)

 

Spis treści

Michał Gabriel Woźniak

Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego

Elżbieta Skrzypek

Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego

Andrzej Limański, Ireneusz Drabik

Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii

Andrzej M.J. Skulimowski

Perspektywy rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025

Adam Czerwiński

Wartość informacji w systemie informacyjnym w ocenie jej jakości

Franciszek Grabowski, Justyna Stasieńko

Termodynamika rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

Euroregiony a cyfryzacja

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów Unii Europejskiej

Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar

Szanse realizacji strategii Europa 2020 w aspekcie poziomu edukacji w Polsce

Roman Chorób

Aspekty metodologiczne analizy klastrów ze szczególnym uwzględnieniem sektora agrobiznesu

Mariusz Hofman

Modelowanie uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw zorientowanych projektowo

Agnieszka Piasecka

Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego szkoły wyższej w warunkach GOW

Piotr Adamczewski

Trzecia platforma ICT w transformacji cyfrowej organizacji inteligentnych

Dariusz Put

Projektowanie systemów integracyjnych w oparciu o współdzieloną ontologię

Grzegorz Podgórski

Bezpieczeństwo informacji w modelu BYOD

Piotr Filipkowski

Technologie Społeczeństwa Informacyjnego

Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska

Ocena jakości platform e-usług publicznych

Malwina Popiołek

Indywidualne zarządzanie prywatnością w serwisach społecznościowych – zarys problemu w kontekście rozważań dotyczących społeczeństwa informacyjnego

Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska

The Presence of Public Institutions in Social Networks

Damian Dziembek

Cloud Computing – stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce

Anna Pamuła

Edukacja na rzecz efektywności energetycznej – przegląd wybranych programów

Przemysław Polak

Problemy kultury języka informatyki na przykładzie wybranego zagadnienia terminologicznego

Jolanta Sala, Halina Tańska

Wybrane inicjatywy wspierające rozwój i ich koszty na przykładzie regionów gospodarki morskiej

Ewa Pośpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis

Analiza przestrzenna rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Jolanta Wojnar

Application of the utility function to assess the diversity of voivodships in terms of degree of use of information technologies in Poland

Beata Kasprzyk

E-administration digital services in Poland

Sławomir Wilk

Rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w perspektywie finansowej 2007–2013

Kamila Jaroch, Mieczysław Jan Król

Znaczenie Internetu w życiu młodzieży ze szkół powiatu przemyskiego (analiza na podstawie wyników z sondażowego badania ankietowego)

Jan Madej, Michał Widlak

E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec

Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)

Marcin Wyskwarski

Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie

Marek Matulewski

IT w gospodarce łowieckiej – wybrane aspekty

Wskazówki dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 54 (2/2018)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl