ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej 25,20zł

Redakcja naukowa: Renata Wielgos-Struck,  Hubert Kotarski

ISBN: 978-83-7996-553-3

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 222

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część pierwsza

PODSTAWY I UWARUNKOWANIA LOKALNEJ POLITYKI SENIORALNEJ

Hubert Kotarski – Charakterystyka populacji osób starszych w UE, Polsce oraz w województwie podkarpackim

Renata Wielgos-Struck – Polityka senioralna w skali lokalnej – nowe rozwiązania i perspektywy

Hubert Kotarski – Polityka senioralna w skali lokalnej w opinii studentów oraz pracowników instytucji sfery pomocy społecznej

Krzysztof Jamroży – Metody i instrumenty aktywizacji osób starszych w teorii i praktyce pracy socjalnej

Monika Struck-Peregończyk – Inicjatywy seniorskie i proseniorskie w aktywizowaniu seniorów w skali lokalnej

 

Część druga

WSPIERANIE W AKTYWNOŚCI – WYBRANE ASPEKTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH

Irena Marszałek – Programy pomocowe dla osób starszych w działalności MOPS w Rzeszowie

Piotr Osiniak – Aktywizacja osób starszych w Ośrodku Wsparcia w Rzeszowie

Anna Ryndak-Madura – Ośrodki wsparcia dziennego w Dębicy jako forma działań aktywizujących osoby starsze

Kinga Chojecka-Krasoń – Działalność Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy na rzecz osób starszych

Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka – Działania wspierające aktywizację osób starszych i ich ograniczenia na przykładzie DPS w Łańcucie

Alicja Rysz – Wpływ działań opiekuńczych, terapeutycznych i aktywizujących na przebieg procesu adaptacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu

Wnioski i rekomendacje

Noty o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie
Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii. Skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
Studia electronica w 60. rocznice powstania Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia (1957–2004)
Studia electronica w 60. rocznice powstania Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia (1957–2004)
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
Turystyka a rozwój regionalny. Szanse-Wyzwania-Perspektywy
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 6
Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 6
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl