ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1–2 2,10zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 184
Cena: 2,16 zł (z VAT)
Spis treści: Wojciech Czarny, Bohdan Gworys, Henryk Kordecki – Metodyka redukcji liczby danych w zastosowaniu do analizy zmienności parametrów antropometrycznych w rozwoju, Henryk Kordecki, Wojciech Czarny, Bohdan Gworys – Jakość estymacji zmian parametrów rozwoju somatycznego, Danuta Fus, Bohdan Gworys – Próba określenia zmienności procesu wzrastania oraz wieku zakończenia fazy dorastania, Robert Czaja, Bohdan Gworys – Dymorfizm płciowy w proporcjach kończyn u młodzieży w fazie postpubertalnej, Monika Drozd, Bohdan Gworys – Ocena porównawcza stabilności somatotypu u dzieci w wieku 7–13 lat w świetle wybranych typologii, Bohdan Gworys, Wiesław Kurlej, Dominika Bożiłow, Sławomir Jeka – Dimorphic differrences of chosen chest measures in the human ontogenesis, Helena Krakowiak, Ewa Sokołowska, Leszek Lemańczyk, Wojciech Czarny – Budowa somatyczna i skład ciała dziewcząt w wieku 13–15 lat z klas sportowych i niesportowych w Bydgoszczy, Ewa Klugier – Zmiany wielkości wskaźnika BMI i wybranych cech morfologicznych u kobiet zależnie od regularności uczęszczania na zajęcia sportowe, Paweł Lenik – Rozwój somatyczny chłopców w wieku 7–16 lat, Grzegorz Bielec, Wojciech Bajorek, Brygida Sakowska-Kamińska – Główne nurty rozwoju skoków na trampolinie, Marta Niewczas – Rola trenera w treningu karate tradycyjnego, Krystian Kołaczyk, Wojciech Hagner, Wanda Waśniewska-Kołaczyk, Agata Kołaczyk – Ocena skuteczności postępowania leczniczego po urazach sportowych stawu kolanowego u piłkarzy, Jarosław Rożnowski, Tomasz Krzysztyniak – Czy poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) są odpowiednim miejscem na organizowanie programów badań profilaktycznych?, Jarosław Rożnowski, Lidia Cymek – Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 1 do 12 lat, głęboko upośledzonych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Chełmnie, Zbigniew Krawczyk – Sport w zmieniającej się Europie, Krzysztof Śmiechowski –Początki zorganizowanego żydowskiego ruchu sportowego na świecie, Krzysztof Śmiechowski – Higiena osobista w kulturze żydowskiej, Andrzej Malinowski – Polskie skrypty i podręczniki z zakresu antropologii, Magdalena Mróz, Dagmara Sądecka – Barokowe rezydencje Podkarpacia, Dagmara Sądecka, Magdalena Mróz – Zamek Krzyżtopór-Ujazd. Świetność i upadek, Kazimierz Obodyński – Biogram prof. dr. hab. Jana Ślężyńskiego, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Doktorat honoris causa dla Zbigniewa Czajkowskiego.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004–2005
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl