ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia angielska »
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2, red. M. Grygiel, M. Rzepecka 0,00zł

Redakcja naukowa: Marcin Grygiel, Marta Rzepecka, Edyta Więcławska

ISBN: 978-83-7996-571-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: ... zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

PREFACE

 

Stanisław GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Frazeologia w języku prawa z perspektywy językoznawstwa korpusowego

 

Marek JĘDRZEJOWSKI Relacja pomiędzy fachowością a językiem specjalistycznym na przykładzie terminologii z zakresu psychologii języka

 

Izabela KUGIEL-ABUHASNA O integracji nauczania języka akademickiego i treści. Autorska prezentacja podręcznika języka ekonomicznego dla obco-krajowców na poziomie A2+/B1 Wybraliśmy ekonomię

 

Magdalena ŁOMZIK Język urzędowy przyjazny obywatelom z perspektywy tłumacza

 

Karolina OCIEPA Język literacki a język specjalistyczny matematyki – analiza porównawcza problemów tłumaczeniowych

 

Michalina RITTNER Zarys programu nauczania cudzoziemców historii sztuki

 

Alicja SZTUK Polska i niemiecka terminologia z zakresu ochrony danych osobowych – analiza komparatystyczna

 

Katarzyna WĘDRYCHOWICZ Analiza wybranych podręczników do nauki specjalistycznego języka niemieckiego z zakresu zarządzania

 

Emilia WOJTCZAK Specyfika języka finansów na przykładzie terminologii stosowanej w strategiach inwestycyjnych

 

Katarzyna FRONCZAK Interactions in internet mediated corporate discourse: An exploratory corpus-assisted study of selected institutional interactants in corporate blogs

 

Marcin GRYGIEL Co-verbs in specialized texts

 

Olena PETRASHCHUK Conversation analysis of aeronautical communication

 

 

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu wrzesień 2018r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl