ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Wychowanie muzyczne młodzieży w środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867–1914) 29,40zł

Autor: Wojciech Motyka

ISBN 978-83-7996-560-1

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 312

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

 

Wstęp

 

Rozdział I

Czynniki warunkujące realizację zadań w zakresie wychowania muzycznego młodzieży galicyjskiej

1. Ludność Galicji i jej kultura

1.1. Liczebność

1.2. Struktura narodowościowa i wyznaniowa

1.3. Struktura zawodowa i społeczna

1.4. Kultura muzyczna Galicji

2. Miejsce wychowania muzycznego w systemie oświaty galicyjskiej

2.1. Polityka oświatowa państwa

2.2. Szkolnictwo ludowe

2.3. Szkolnictwo średnie

2.4. Zakłady kształcenia nauczycieli

2.5. Szkolnictwo zawodowe i muzyczne

 

Rozdział II

Śpiew w galicyjskich szkołach ludowych

1. Plany i programy nauczania śpiewu, założenia metodyczne

1.1. Liczba godzin

1.2. Metodyka nauczania śpiewu

2. Środki dydaktyczne, śpiewniki

 

Rozdział III

Śpiew i muzyka w galicyjskich szkołach średnich

1. Nauczanie śpiewu

1.1. Frekwencja

1.2. Liczba godzin

1.3. Rodzaje zespołow śpiewaczych

1.4. Repertuar

1.5. Nauczyciele śpiewu

1.6. Środki dydaktyczne, śpiewniki

2. Nauczanie muzyki

2.1. Rodzaje zespołow instrumentalnych

2.2. Repertuar

2.3. Nauczyciele muzyki

3. Nauczanie śpiewu i muzyki w szkołach średnich regionu środkowej części Galicji

3.1. C.k. I Gimnazjum w Rzeszowie

3.2. C.k. II Gimnazjum w Rzeszowie

3.3. C.k. Gimnazjum w Jaśle

3.4. C.k. I Gimnazjum w Jarosławiu

3.5. C.k. Gimnazjum w Mielcu

3.6. C.k. Gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Przemyślu

3.7. Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu

 

Rozdział IV

Śpiew i muzyka w galicyjskich zakładach kształcenia nauczycieli

1. Plany i programy nauczania śpiewu i muzyki, założenia metodyczne

2. Nauczyciele śpiewu i muzyki

3. Środki dydaktyczne: podręczniki (śpiewniki), sale muzyczne

 

Zakończenie

Bibliografia

Aneksy

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Twórczość polskich kompozytorów drugiej połowy XX i początku XXI wieku wobec przemian i osiągnięć muzyki europejskiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl