ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich 25,20zł

Redakcja naukowa: Bożena Taras

ISBN: 978-83-7996-547-2

Liczba stron: 234

Rok wydania: 2018

Format: B5

Oprawa: miękka

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

na magazynie 5 egz.

 

SPIS TREŚCI

 

 

Bożena Taras , Słowo wstępne

 

Część pierwsza

TOŻSAMOŚCIOWE I KULTUROWE DETERMINANTY POLSZCZYZNY

 

Marta Wójcicka

Wokół „ja/my”. Na tropach związków tożsamości z językiem

Agata Małyska

Świadomość normy językowej we współczesnym języku polskim

Katarzyna Węgorowska

Szanownej..., Drogiej..., Miłej..., Kochanej... Kilka uwag o wybranych, adresowanych do mnie, dedykacjach – językowych świadectwach komunikacji interpersonalnej

Renata Przybylska

O niektórych tendencjach w adaptacji graficznej i fonetycznej anglicyzmów

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

Stereotyp dzieciaka a stereotyp dziecka w świadomości współczesnych Polaków

Bożena Taras

Pieśń Kraj rodzinny Matki mej w tradycji kulturowej

 

Część druga

ŚRODOWISKOWE I SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

Barbara Batko-Tokarz, Sylwia Przęczek-Kisielak

Na kremówkę przy kapucynie do Noworola, czyli o kulinariach po krakowsku (prezentacja materiału)

Romana Łapa

Konstrukcje z przyimkami w języku prawnym. Relacje temporalne

Sonia Gembalczyk

Co wspomaga komunikację w dziale świadczeń rodzinnych? Z analizy rozmowy urzędowej na materiale audiowizualnym

Małgorzata Pachowicz

Uwagi o słownictwie tematycznym uczniów (z zakresu podróży i środków transportu)

Beata Romanek

Grzeczność językowa w przestrzeni szkoły (opinie uczniów gimnazjum)

Maria Roszak

Zaraz będzie ciemno! Zachowania werbalne i niewerbalne uczestników festiwalu Przystanek Woodstock

 

Część trzecia

KOMUNIKACYJNE I MEDIALNE ASPEKTY JĘZYKA POLSKIEGO

 

Maria Wojtak

Prasowy wielogłos komunikacyjny — wybrane zagadnienia

Magdalena Chabior

Komunikacyjne aspekty sylwetki prasowej (na przykładzie wybranych tekstów opublikowanych po śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego)

Wioletta Kochmańska

O ekspresywności i wartościowaniu w e-rozmowach na Forum siatkarskim portalu Strefa Siatkówki forum.siatka.org

Kazimierz Sikora, Dorota Rembiszewska

W pułapce potocznej aksjologii – film w ocenach użytkowników portali kinematograficznych

Jerzy Świątek

Clickbait po polsku

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 2, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl