ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 4, Etos w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze 18,90zł

Redakcja: Grzegorz Grzybek, Taras Dubrovnyy, Bernadeta Botwina

ISBN: 978-83-7996-499-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 146

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

Spis treści

 

Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka

 

Wprowadzenie: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Grze­gorz Grzybek)

Introduction: Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics (Grze­gorz Grzybek)

Vasil Gluchman, Etika a morálka manželstva a rodiny starých Slovanov

Grzegorz Grzybek, Radosław Malikowski, Between the ability to love some­one and sexual morality. Ideas of female students versus life ethos of a fe­male

Mira Malczyńska-Biały, Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement

Tatiana Maciejewska, Corporality – Aesthetics – Sexuality. Sexuality of Men Ex­ercising at the Gym

Anna Steliga, The body “dressed” in art. The value of physical experience in contemporary visual arts

Maria Łukaszek, Prisoners vis-à-vis partnership sexual norm

Maria Pleskaczyńska, Eros and Forgiveness. The Issue of Forgiveness in Rela­tionship and Marriage

 

Sacrum i profanum w kulturze – Sacrum e profanum в культурі

 

Вступне слово (Тарас Дубровний)

Izolda Topp, Między sacrum a profanum. O kulturowych wędrówkach Trzech małp z Nikko

Olesya Bilas, The Interaction of “Sacred and Folk” in the Music of Victor Kaminsky to the Play “Marusya Churai” Based on the Novel by Lina Kostenko

Anna Shvets, Sacra Nova w kontekście postmodernizmu. Spojrzenie kompozy­torskie

Włodzimierz Pasicznyk, Profesjonalne i amatorskie podejścia do badań mu­zycznego folkloru Łemkowszczyzny

Emilia Bernacka-Głowala, Religious Motives in the Polish Songs of Lviv Com­posers of the Nineteenth Early Twentieth Centuries

 

 

Contents

 

Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics

 

Introduction: Eros in morality and culture. Sexual ethics versus aesthetics (Grze­gorz Grzybek)

Vasil Gluchman, Ethics and morality of marriage and family of old Slavs

Grzegorz Grzybek, Radosław Malikowski, Between the ability to love some­one and sexual morality. Ideas of female students versus life ethos of a fe­male

Mira Malczyńska-Biały, Trade-in for a better model: “goods” not in accordance to the contractual agreement

Tatiana Maciejewska, Corporality – Aesthetics – Sexuality. Sexuality of Men Ex­ercising at the Gym

Anna Steliga, The body “dressed” in art. The value of physical experience in con­temporary visual arts

Maria Łukaszek, Prisoners vis-à-vis partnership sexual norm

Maria Pleskaczyńska, Eros and Forgiveness. The Issue of Forgiveness in Rela­tionship and Marriage

 

The sacred and the profane in culture

 

Preface (Taras Dubrovnyy)

Izolda Topp, Between sacrum and profanum. On cultural migrations of Three monkeys from Nikko

Olesya Bilas, The Interaction of “Sacred and Folk” in the Music of Victor Kamin­sky to the Play “Marusya Churai” Based on the Novel by Lina Kostenko

Anna Shvets, Sacra Nova in the context of postmodernism: a composer’s look

Włodzimierz Pasicznyk, Professional and Amateur Approaches to Studying the Musical Folklore of Lemkivshchyna

Emilia Bernacka-Głowala, Religious Motives in the Polish Songs of Lviv Com­posers of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl