ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Rozumowanie moralne – osoba, rozwój, wychowanie 36,90zł

Autor: Urszula Gruca-Miąsik

ISBN: 978-83-7996-574-8

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 356

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,90 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

I. Współczesna zmiana społeczna i jej implikacje dla rozwoju rozumowania moralnego adolescentów

1.1. Charakterystyka społeczeństwa w ponowoczesnej fazie swego rozwoju

1.2. Adolescencja jako krytyczny etap rozwoju rozumowania moralnego

1.3. Rozwój rozumowania moralnego w perspektywie współczesnych koncepcji wychowania

1.3.1. Antypedagogika

1.3.2. Personalistyczna pedagogika katolicka

 

II. Główne ujęcia rozwoju moralnego

2.1. Koncepcje psychoanalityczne

2.2. Teorie behawioralne

2.3. Teorie poznawczo-rozwojowe

 

III. Teoria rozwoju rozumowania moralnego Lawrence’a Kohlberga

3.1. Założenia ogólne

3.2. Stadialność rozwoju rozumowania moralnego

3.3. Analiza krytyczna

 

IV. Modele inspirowane ujęciem Kohlberga

4.1. Neokohlbergianizm

4.1.1. James Rest

4.1.2. Elliot Turiel

4.2. Kulturowa konstrukcja rozwoju rozumowania moralnego

4.3. Perspektywa pragmatyzmu i neopragmatyzmu

4.4. Ujęcie Jürgena Habermasa

4.5. Teorie akcentujące wpływ czynników wolitywno-aksjologicznych na rozwój rozumowania moralnego

4.5.1. Rola i znaczenie empatii

4.5.2. Przestrzeń wartości

4.5.2.1. Aksjologiczny kontekst ludzkiej egzystencji

4.5.2.2. Propozycje Theodore’a Schwartza i Agusta Blasiego

4.6. Wielopoziomowy model rozwoju moralnego

4.7. Progresywizm wychowawczy

4.7.1. Wychowanie w kontekście jego celowości

4.7.2. Kontekst epistemologiczny (interakcjonizm) i psychologiczny (ujęcie poznawczo-rozwojowe)

4.7.3. Kontekst aksjologiczny (etyka)

 

V. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rozumowania moralnego

5.1. Środowiskowe konteksty rozwoju rozumowania moralnego

5.1.1. Implikacje wpływu środowiska

5.1.2. Rodzina jako wyjątkowa wspólnota osobotwórcza

5.1.3. Szkoła jako specyficzna przestrzeń wychowania moralnego

5.1.4. Miejsce grupy rówieśniczej w kształtowaniu osoby moralnej

5.2. Religia jako czynnik identyfikacji moralnej

5.3. Dystynktywny kontekst płci

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl