ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 55 (3/2018) 39,90zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 480

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena 39,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Adam Gwiazda

Globalization and income inequality: a critical examination of the major economic and political challenges

Michał Gabriel Woźniak

Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy. Jak ją ulepszyć?

Tomasz Zalega

Assessment of the financial situation, determinants and the level of debt of seniors’ households

Jerzy Żyżyński

Kwestia równowagi bilansów makroekonomicznych – wnioski
z porównań międzynarodowych

Mieczysław Dobija

Koncepcja strefy walutowej Międzymorza

Grzegorz Górniewicz

General government debt in European Union countries and economic growth

Maria Miczyńska-Kowalska

Etyczne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego współczesnego świata

Marcin Jędrzejczyk

Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu

Małgorzata Dziembała

Wspieranie innowacji społecznych na rzecz zapewnienia spójności – doświadczenia wybranych krajów

Piotr Maleszyk

Hiszpański rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego: nieefektywności instytucji i próby reform

Małgorzata Szczepaniak

Nierówności dochodowe w wybranych krajach na tle systemów społeczno-gospodarczych

Agata Surówka

PKB „per capita” jako determinanta ekonomicznego rozwoju regionów Polski i Litwy – analiza porównawcza w ujęciu dynamicznym

Marcel Kamba-Kibatshi

Dedollarization of the congolese economy: challenges, look and prospects

Krystyna Leśniak-Moczuk

Instytucje społeczne według Zygmunta Baumana i Alaina Touraine’a

Ryszarda Bolonek

Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012–2016 we wskaźnikach konkurencyjności

Michał Zaremba

Problem pułapki średniego dochodu – perspektywa polska

Wojciech Kozioł

Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju

Ирина Колесникова

Статистическое исследование эффективности использования человеческого капитала

Piotr Wetoszka

Państwo, rynek i trzeci sektor w polityce migracyjnej. Przykład systemu kształcenia zawodowego w Danii

Mieczysław Adamowicz, Mariusz Pyra

Istota oddziaływania państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Marie Gabryśova

Innowacje w edukacji – na przykładzie uczelni działających w regionach nadgranicznych

Emília Janigová, Magdalena Kowalska

Lokalna polityka społeczna na rzecz osób starszych w regionie Polski południowo-wschodniej

Paulina Trębska

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy w warunkach zrównoważonego rozwoju

Damian Mowczan

Zróżnicowanie płac w polskich województwach – analiza
z wykorzystaniem popularnych miar nierówności

Katarzyna Garwol

Komputeryzacja pracy a wzrost poziomu bezrobocia

Paweł Piotr Nowak

Roboty i automaty w roli usługodawców. O społeczno-kulturowym aspekcie digitalizacji III sektora gospodarki

Dorota Michalak

Impact of weather conditions yield

Vadym Zavatski, Yurii Zavatski, Lianа Spytskaya

The formation of subjective well-being of person

Алексей Верник

Неэкологичность жизнедеятельности личности как психологическая проблема

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski

Status and trends of the employment in the financial institutions in Poland

Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

Historyczne determinanty zróżnicowania współczesnych wskaźników rynku samochodów osobowych w Polsce

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Kapitał venture w finansowaniu innowacji przełomowych

Halina Stańdo-Górowska

Koszty wynagrodzeń w fundacji a liczba wolontariuszy i rozmiary działalności – wyniki badań

Wskazówki dla autorów

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie
Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie
Local Government Management: A view from Institutional Economics, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22
Local Government Management: A view from Institutional Economics, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl