ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie 27,30zł

Redaktor: Mira Malczyńska-Biały, Krzysztof Żarna

ISBN 978-83-7996-577-9

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 302

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Część I

PRZYPADKI NARUSZEŃ PRAW CZŁOWIEKA

 

Agnieszka Demczuk

Deficyt praw człowieka we współczesnej demokracji liberalnej. Kryzys prawno-instytucjonalny czy doktrynalny?

 

Krzysztof Koźbiał

Handel organami ludzkimi jako przykład naruszenia praw człowieka podczas konfliktu w Kosowie w 1999 r.

 

Maria Ochwat

Prawa człowieka w Kambodży w przededniu wyborów parlamentarnych w 2018 r.

 

Aleksandra Lechowicz-Sołtys

Łamanie praw człowieka w kontekście przestępczości zorganizowanej w Meksyku w latach 2006–2016

 

Sylwia Bożek

Problem dziecięcej seksturystyki w Tajlandii

 

Wadim Zadunajski

Ograniczenie praw człowieka na Ukrainie w czasie kryzysu politycznego i wojny w latach 2014–2017 (na przykładzie mieszkańców Donbasu)

 

Grzegorz Bonusiak

Reglamentacja hodowli reniferów we współczesnym Królestwie Szwecji jako naruszenie praw kulturowych Saamów

 

Marek Delong

Problem ograniczania wolności religijnej katolików w sferze publicznej w świetle enuncjacji Konferencji Episkopatu Polski w latach 1989–2012

 

Część II

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PAMIĘĆ

 

Mirosław Lakomy

Prawo do prywatności w społeczeństwie dossier

 

Adrian Berski

The Role and Approach of the European Court of Human Rights in the Protection of Core Human Rights and in Deferring to the Judgment of States under the European Convention on Human Rights

 

Mirosław Natanek

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wobec problemu łamania praw człowieka i kryzysu humanitarnego podczas konfliktu bałkańskiego w latach 1991–1995

 

Mira Malczyńska-Biały

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kontekst polityczno-prawny

 

Krzysztof Żarna

Działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. Kazus Ante Gotoviny

 

Laura Koba

Dominic Ongwen – ofiara czy kat? Sytuacja dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne

 

Jaroslav Vencálek

The concept of a „spiritual country” as a principle to protect human rights

 

Piotr Litka, Zdzisław Lorek, Grzegorz Pawlikowski

Władysław Bednarz – badacz i „łowca” nazistów

 

Filip Radoniewicz

Zbrodnia ludobójstwa w polskim kodeksie karnym – wybrane aspekty

 

Piotr Zięba

Debata prasowa wokół zmian w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców w kontek-ście założenia Centrum przeciw Wypędzeniom w latach 2002–2003 w Polsce

 

Część III

MOWA NIENAWIŚCI

 

Wiesław Wacławczyk

Kwestia mowy nienawiści a fake news i Lügenpresse

 

Jerzy M. Roszkowski

Język wrogości w antypolskiej propagandzie Niemiec Weimarskich (1919–1933)

 

Bożena Sieradzka-Baziur

Wychowanie według zasad Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga jako przeciwdziałanie mowie nienawiści

 

Grzegorz Baziur

„Śmierć polskim panom!”: klasowa mowa nienawiści i komunistyczne zbrodnie wojenne na Ziemi Grodzieńskiej w 1939 r.

 

Grzegorz Ćwiękała

Wolność słowa kontra polityczna poprawność i mowa nienawiści. Przykład tygodnika „Najwyższy Czas!”

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2018.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Aktywni seniorzy. Obszary wdrażania polityki senioralnej w skali lokalnej
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Uwarunkowania współczesnego dżihadu (oprawa twarda)
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Niepełnosprawność intelektualna – wyuczona bezradność. Uwarunkowania
Local Government Management: A view from Institutional Economics, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22
Local Government Management: A view from Institutional Economics, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 55 (3/2018)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 55 (3/2018)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl