ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 7 27,30zł

Redaktorzy: Andrzej Dąbrówka, Maciej Michalski, Grzegorz Trościński, Sylwia Jędrzejewska

ISBN: 978-83-7996-572-4

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 268

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

ANDRZEJ DĄBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp

 

MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej - dalszy ciąg wstępu

 

Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i literackiej średnio­wiecza

 

MIECZYSŁAW MEJOR, Rozważania o antyku w polskim średniowieczu

 

DOROTA GACKA, „Diabeł narodził się w Atenach", czyli o niechęci do antyku w Eklodze Teodula

 

PIOTR SALWA, Wczesna recepcja Dekameronu Boccaccia we Francji (1414 - 1545)

 

MARIA WICHOWA, Exhortatio ad paenitentiam Dominika z Prus (Kartuza, 1382-1460) i parafrazy tego dzieła w polskiej poezji zakonnej. Transfer średniowiecznej duchowości do barokowego nauczania franciszkańskiego

 

Część II. Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej

 

MARIUSZ KAZAŃCZUK, Czy Bartosz Paprocki korzystał z Kroniki Galla?

 

DOROTA GACKA, Z jakiego rękopisu Galla Anonima korzystał Bartosz Paprocki? (aneks do artykułu Mariusza Kazańczuka)

 

MAŁGORZATA RYGIELSKA, Chrześcijaństwo w Polsce wieków śred­nich w ujęciu Ignacego Lubicz Czerwińskiego

 

MATEUSZ KOSONOWSKI, Problem recepcji dzieła De imitatione Christi (przypisywanego Tomaszowi z Kempen) w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza

 

MAŁGORZATA DELIMATA-PROCH, Kiedy obca (władczyni polskiego średniowiecza) staje się wrogiem? Refleksja na temat narzędzi i źródeł inspiracji autorów popularnonaukowych opracowań dziejów Polski końca XIX i początków XX wieku

 

ADAM REGIEWICZ, Polityczność średniowieczności. Dante - Villon - Chaucer, czyli dyskurs władzy w literaturze popularnej

 

TOMASZ GRZEBYK, Refleksja nad sposobem ukazania średniowiecza we

współczesnej kinematografu — edukacja czy popularyzacja?

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl