ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Rzeszowskie Studia Socjologiczne, nr 9 18,90zł

Redaktor naczelny: Witold Jedynak

ISSN: 2299-6044

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 156

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Witold Jedynak, Wprowadzenie

 

ARTYKUŁY

 

Michał Kober, Metodologiczne aspekty konstrukcji miar agregatowych w analizie zjawisk wielowymiarowych. Podręcznik tworzenia wskaźników złożonych: metodologia i poradnik użytkownika OECD

 

Małgorzata Zatorska-Zoła, Jakość i styl życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych

 

Ewa Depa, Kultura w socjologii – wybrane zagadnienia

 

Grzegorz Konieczny, Aktywność fizyczna lekarzy w ujęciu teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieu

 

Krzysztof Jamroży, Andrzej Lipczyński, Ubóstwo ustawowe i wykluczenie przestrzenne w Rzeszowie

 

Marek A. Motyka, Wpływy postmodernistycznych idei na dynamikę używania środków psychoaktywnych w polskim społeczeństwie

 

Adam Zalewski, A pill for every ill, czyli dlaczego staliśmy się pokoleniem lekomanów?

 

RECENZJE

 

Wiesław Setlak, Recenzja książki Dawida Sześciły, Zmierzch decentralizacji? Instytucjo-nalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, ss. 283

 

Wiesław Setlak, Recenzja pracy zbiorowej Krzysztofa Bierwiaczonka, Małgorzaty Dymnickiej, Katarzyny Kajdanek i Tomasza Nawrockiego, Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, ss. 396

 

Agnieszka Najsarek, Adam Kulczycki, Recenzja książki Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania pod redakcją Grażyny Firlit- Fesnak, Łukasza Łotockiego i Piotra W. Zawadzkiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016 r., ss. 216  

 

Uwagi dla P.T. Autorów

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl