ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 101, Seria Prawnicza, Prawo 22 29,40zł

Redaktor naukowy: Renata Świrgoń-Skok, Grzegorz Maroń

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 320

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 29,40 (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

CONTENTS

 

RZYMSKIE KORZENIE PROCESU KARNEGO

 

KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK

De accusationibus et inscriptionibus (D. 48, 2). Kilka uwag na temat crimen i accusatio w prawie rzymskim

ANNA GOLONKA

Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących wybranych instytucji prawa karnego materialnego (rzymskie korzenie wybranych instytucji prawa karnego)

ANDRZEJ CHMIEL

Zasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym

WOJCIECH J. KOSIOR

D. 48, 2, 3 i art. 332 k.p.k. – uwagi prawnoporównawcze

EWA KRUK

Przesłuchanie świadka w rzymskiej tradycji procesu a kwestia uzyskania dowodu ze świadka w polskim procesie karnym

ELŻBIETA LOSKA

Kilka uwag na temat utrudniania procesu karnego przez oskarżyciela w prawie rzymskim

MARTA MOZGAWA-SAJ

Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony

MACIEJ ROGALSKI

Rzymskie źródła zasady ne bis in idem

JERZY SKORUPKA

Summum ius summa iniuria jako motto ostatnich zmian procedury karnej

PIOTR K. SOWIŃSKI

Rzymskie korzenie rzetelności adwokackiej

MAŁGORZATA TRYBUS

Zabójstwo w rzymskim oraz polskim prawie karnym. Uwagi na tle zachodzących zmian w ujęciu tego przestępstwa

KRZYSZTOF WOŹNIEWSKI

Przedstawiciel społeczny jako amicus curie w postępowaniu sądowym – co nam zostało z tych lat rzymskich?

MARIA ZABŁOCKA

Początki przedawnienia ścigania przestępstw w rzymskim prawie karnym

BARTOSZ ZALEWSKI

Historyczne znaczenie zasady in poenalibus causis benignius interpretandum est

 

ARTYKUŁY

 

ANETA M. ARKUSZEWSKA

Kilka uwag o cywilnoprawnych aspektach podczas udzielania pierwszej pomocy

JOANNA DERLATKA

W kwestii charakteru prawnego skargi na oszacowanie ruchomości przez komornika

ANNA KĘSKIEWICZ

Specyfika określenia desygnatów nazwowych dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury na gruncie prawnym

SABINA KUBAS

Status konsula zawodowego w realizacji funkcji notarialnych

ARKADIUSZ LEŚNIAK-MOCZUK

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych przez Policję w Polsce w latach 2007–2016 w ujęciu prawno-socjologicznym

ANNA MARCISZ-DYNIA

Prawo do sądu obywateli Unii Europejskiej – wybrane aspekty

PIOTR SŁAWICKI

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Afiliacje

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl