ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434 (dodruk) 28,35zł

Autor: Wioletta Zawitkowska

ISBN: 978-83-7996-225-9

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 372

Format: B5

Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

 

Książka nominowana do Nagrody im. Jana Długosza w roku 2016

 

 

Praca omawia w sposób szczegółowy, po raz pierwszy w literaturze przedmiotu, tło czwartego małżeństwa Władysława Jagiełły oraz zabiegi polityczne i prawne czynione w celu uzyskania zgody communitatis polskiej i litewskiej na objęcie po nim tronu przez pierworodnego syna – Władysława III zw. Warneńczykiem. Autorka postanowiła na nowo przyjrzeć się wydarzeniom wiążącym się z walką o tron na tle sytuacji prawnej dynastii, układu sił polskiej elity, stosunków polsko-litewskich, z odniesieniami do roli zakonu krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego. W toku przeprowadzonych badań, z wykorzystaniem nieuwzględnionych dotąd źródeł, poczyniono wiele istotnych ustaleń odnoszących się do wydarzeń z lat 1424-1434, poprzedzających elekcję i koronację Władysława juniora na tron polsko-litewski w lipcu 1434 roku.

 

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. NIGDY NIE TRACIĆ NADZIEI

1.1. Czwarte małżeństwo Władysława Jagiełły

1.2. W oczekiwaniu na koronację i syna

1.3. Koronacja Zofii Holszańskiej z intrygami wokół małżeństwa Jadwigi Jagiellonki w tle

1.4. Dobra nowina

 

ROZDZIAŁ 2. VERUS HERES ET SUCCESSOR?

2.1. „Upragniony syn zajaśniał”

2.2. Chrzest pierworodnego i jego wymowa polityczna

2.3. Hołd mieszczan krakowskich i problemy z uznaniem następstwa tronu

2.4. Zatarg o granice biskupstwa krakowskiego i zjazd w Sieradzu (1425)

2.5. Plany dynastyczne Jagiełły i Witolda z przełomu 1424 i 1425 r.

 

ROZDZIAŁ 3. OD ZJAZDU W BRZEŚCIU KUJAWSKIM DO ZJAZDU W BRZEŚCIU LITEWSKIM (1425)

3.1. Walka polityczno-prawna przed zjazdem w Brześciu Kujawskim – pierwsze akty hołdownicze

3.2. Zjazd w Brześciu Kujawskim i jego postanowienia w kwestii następstwa tronu

3.3. Walka polityczno-prawna o uznanie sukcesji tronu po zjeździe w Brześciu Kujawskim

3.4. Zjazd polsko-litewski w Brześciu Litewskim a kwestia następstwa tronu

 

ROZDZIAŁ 4. POD PRETEKSTEM MŁYNA W LUBICZU

4.1. Zjazd w Grodnie (1425)

4.2. Zimowe polowanie z wielką polityką w tle

4.3. Zmagania dyplomacji polskiej i litewskiej

4.4. Zjazd w Warcie (1426) i sprawa lenna mazowieckiego

4.5. Zjazd w Łęczycy (1426)

4.6. Konsekwencje narodzin drugiego syna Jagiełły – Kazimierza

 

ROZDZIAŁ 5. BURZLIWY ROK 1427

5.1. W cieniu buntu szlachty ruskiej

5.2. Bezwarunkowy hołd ziem ruskich

5.3. Zjazd generalny w Wiślicy i polityczne tło oskarżeń królowej Zofii o niewierność małżeńską

5.4. Rzekomi współwinni i ich oskarżyciele

5.5. Kryzys dynastii a zjazd w Horodle

5.6. W cieniu plotek – narodziny Kazimierza Andrzeja

5.7. Konsekwencje oskarżeń królowej Zofii o niewierność małżeńską

 

ROZDZIAŁ 6. PRÓBA SIŁ CZYNNIKÓW RZĄDZĄCYCH

6.1. Próby i sposoby zacieśnienia więzi polsko-litewskich

6.1.1. Powtórny zapis oprawy dla wielkiej księżnej Julianny

6.1.2. Wyprawa na Nowogród Wielki

6.1.3. Propolska polityka kościelna

6.2. Witold sędzią polubownym w sporze polsko-krzyżackim

6.3. Przygotowania do zjazdu łuckiego

6.4. Zjazd łucki (1429) i jego skutki w kwestii następstwa tronu

6.5. Kolejna odsłona plotek o rzekomej niewierności królowej Zofii

6.6. Kim byli intryganci polityczni?

6.7. Akty hołdownicze panów polskich z 1428 i 1429 r.

6.8. Wyjazd „ostatniej szansy”?

 

ROZDZIAŁ 7. PRZYWILEJ JEDLNEŃSKI MARTWĄ LITERĄ PRAWA?

7.1. Zjazd w Jedlni (1430) i ustalenia w kwestii następstwa tronu

7.2. Zofia samodzielną regentką?

7.3. Gra Witolda, próby mediacji i negocjacji oraz podróż Jagiełły do Wilna

7.4. Zgon Witolda, objęcie władzy na Litwie przez Świdrygiełłę i sprawa „uwięzienia” Jagiełły

7.5. Zjazd w Warcie (1430) a kwestia następstwa tronu

7.6. Zjazd sandomierski (1431) i kolejna odsłona sporu o regencję

7.7. Inne przejawy walki polityczno-prawnej o sukcesję

7.8. Zjazd w Bieczu (1431) i hołd starosty krakowskiego

7.9. Walka piórem – Laus Cracoviae

 

ROZDZIAŁ 8. RAZEM POD BERŁEM JAGIELLONÓW CZY OSOBNO?

8.1. Misja Jana Lutkowica, zjazd w Horodle (1431) i wyprawa łucka

8.2. Oskarżenia królewny Jadwigi wobec królowej Zofii i ostatnia odsłona plotki o nieprawym pochodzeniu królewiczów

8.3. Propozycja regencji dla Świdrygiełły i nieudany (niedoszły) zjazd w Połubiczach (1432)

8.4. Zjazd sieradzki (1432) i elekcja królewicza Władysława na tron polsko-litewski

8.5. Zamach stanu na Litwie, tzw. umowa grodzieńska (1432) i jej następstwa

8.6. Przywilej krakowski (1433) i jego postanowienia w kwestii następstwa tronu oraz unia grodzieńska (właściwie: krakowsko-trocka)

8.7. Walka o władzę na Litwie na forum międzynarodowym

8.8. Polsko-litewski zjazd w Krynkach (1434) i zatwierdzenie unii grodzieńskiej (właściwie: unia grodzieńsko-nowokorczyńska)

 

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

Źródła rękopiśmienne

Źródła drukowane i katalogi

Literatura

INDEKS OSÓB

SUMMARY

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl