ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 24 31,50zł

Autor: Tomasz Potocki

ISBN: 978-83-7996-584-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 316

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ 1. Teoria wyboru i jej rola w analizie wyborów finansowych w gospodar­stwach domowych o niskich dochodach

1.1. Teoria racjonalnego wyboru - pomiędzy adaptacją a optymalizacją

1.2. Znaczenie racjonalności adaptacyjnej w teorii wyboru

1.3. Akt wyboru na podstawie racjonalności adaptacyjnej

1.4. Uwarunkowania zewnętrzne jako punkt odniesienia w analizie wyborów finanso­wych

1.5. Wykorzystanie racjonalności adaptacyjnej do analizy wyborów finansowych w gos­podarstwach domowych o niskich dochodach

Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ 2. Koncepcja możliwości wyboru i jej rola w analizie wyborów finanso­wych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

2.1. Istota teorii ubóstwa w kontekście wyborów finansowych

2.2. Koncepcja możliwości wyboru - źródła, definicja i zakres

2.3. Wolność wyboru i jej rola w analizie wyborów finansowych

2.4. Wykorzystanie koncepcji możliwości wyboru do analizy wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ 3. Specyfika wyborów i determinant finansowych w gospodarstwach do­mowych o niskich dochodach

3.1. Znaczenie pułapki dochodowej w analizie wyborów finansowych

3.2. Istotne determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

3.3. Koncepcja modelu wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ 4. Weryfikacja empiryczna koncepcji modelu wyborów finansowych

w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

4.1. Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu własnym

4.2. Materiał empiryczny wykorzystany w badaniu własnym

4.3. Główne założenia badawcze i dobór próby badawczej

4.4. Ocena wybranych determinant wyborów finansowych w gospodarstwach domo­wych o niskich dochodach

4.4.1. Ocena poziomu zdolności do dokonywania wyborów finansowych

4.4.2. Ocena zakresu inkluzji finansowej

4.4.3. Ocena potencjału finansowego

4.4.4. Ocena wybranych skutków wyborów finansowych

4.5. Determinanty ukryte wpływające na wybory finansowe w gospodarstwach domo­wych o niskich dochodach

4.6. Zagregowany wskaźnik wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o nis­kich dochodach

Wnioski końcowe

 

ROZDZIAŁ 5. Systemowe wsparcie wyborów finansowych w gospodarstwach domo­wych o niskich dochodach

5.1. Rola uwarunkowań zewnętrznych wspierająch wybory finansowe w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

5.2. Instytucjonalizacja procesu wyboru w gospodarstwach domowych o niskich docho­dach

5.3. Architektura systemu wsparcia wyborów finansowych

5.3.1. Główne komponenty proponowanego systemu

5.3.2. Socjalizacja ekonomiczna

5.3.3. Edukacja finansowa

5.3.4. Narzędzia finansowe

Wnioski końcowe

 

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Słownik pojęć

Załącznik 2. Najważniejsze terminy stosowane w monografii

Załącznik 3. Lista podstawowych możliwości wyboru M. Nussbaum

Załącznik 4. Lista podstawowych możliwości wyboru I. Robeyns

Załącznik 5. Przegląd kluczowych list możliwości wyboru dokonany przez S. Alkire

Załącznik 6. Przegląd najważniejszych badań determinant i wyborów finansowych

Załącznik 7. Przegląd najważniejszych testów wiedzy finansowej

Załącznik 8. Próba do badania wg gmin

Załącznik 9. Aneks badawczy

Załącznik 10. Kwestionariusz wywiadu i ankieta badawcza - wybrane pytania

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2018.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl