ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Rola instrumentów wspólnej polityki rolnej w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 22,05zł

Autorzy: Bogumiła Grzebyk, Teresa Miś, Alina Walenia, Dariusz Zając

ISBN: 978-83-7996-244-0

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 238

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/b/hs5/05386 w ramach projektu badawczego pt. „Możliwości i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich objętych siecią obszarów chronionych (na przykładzie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego)".

 

 

Spis treści

 

Wstęp (Bogumiła Grzebyk)

 

ROZDZIAŁ 1

Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej (Bogumiła Grzebyk)

 

ROZDZIAŁ 2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawowy instrument wspólnej polityki rolnej (Alina Walenia)

 

ROZDZIAŁ 3

Agencje płatnicze jako instytucje realizujące zadania wspólnej polityki rolnej (Teresa Miś)

 

ROZDZIAŁ 4

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionach podkarpackim i święto-krzyskim (Bogumiła Grzebyk)

 

ROZDZIAŁ 5

Przedsiębiorczość pozarolnicza na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim jako element zrównoważonego rozwoju (Dariusz Zając)

 

ROZDZIAŁ 6

Rola PROW 2007–2013 w finansowaniu rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej (Dariusz Zając)

 

ROZDZIAŁ 7

LEADER jako przykład oddolnego partnerskiego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Teresa Miś)

 

Zakończenie (Bogumiła Grzebyk)

Bibliografia

Aneks

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl